Новини

Кремена Радоева и Анета Атанасова

– учители по английски език в ЕГ „Пейо Яворов”, Силистра ще преминат през интензивно академично обучение в Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ. Преподавателите ще са чат от групата от четиринадесет български учители, обучавани по програмата „Обещаващи лидери в образованието”, финансирана от фондацията „Америка за България” и администрирана от Международния институт по образованието. /Очаквайте продължение/