Новини

Марин Красимиров Петрушев

от 12.Б клас е сред стипендиантите в област Чужди езици и Хуманитарни науки за 2013-2014 година на Американска фондация за България. Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за отлични постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата. Оценка Отличен (5.50) на Националния кръг на олимпиадата по Български език и литература, участия в областните кръгове на олимпиадите по Английски език и Философия, първа награда за есе в литературния конкурс ”Духът на българина”, участие в литературната конференция „Пътят и пътуването” и оценка Отличен (6), която му осигурява прием във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – това са само част от изявите и постиженията на Марин. Пожелаваме му много успехи и в бъдеще!