Новини

Списък на учениците, записали се за участие

във вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България на 18.02.2014 – 14.45 ч: Мелиса Димитрова Захариева; Микаела Димитрова Димитрова; Ева Илиева Илиева; Есин Назим Тахсин; Теодора Венелинова Демирова; Никол Леван Маер; Тони Ивайлова Павлова; Диана Красимирова Друмева; Есин Ерджан Есман; Дефне Турхан Бюрхан; Гергана Владимирова Солакова; Микаела Светлинова Стоева; Виолина Стефанова Добрева; Елица Атанасова Трифонова; Димитър Георгиев Плугаров; Иво Димитров Димов; Доротея Руменова Дечева; Калоян Росенов Михалев; Рая Драгомирова Чернева; Деница Драгомирова Чернева; Ивана Стефанова Станева; Миряна Цонева Стоянова; Крисияна Пламенова Николова; Мариела Илкова Петрова; Вероника Цветанова Галева; Лидия Иванова Грънчарова; Джанет Тамер Хасан; Есин Айдън Софуева; Ивайло Николаев Николов; Герги Анчев Георгиева; Пресияна Емилова Хараламбиева; Дейвид Ганчев Донев; Валентина Людмилова Георгиева; Екатерина Людмилова Кралева; Ники Йорданов Неделчев; Гален Йорданов Неделчев; Михаил Светлинов Стоев; Калина Свиленова Георгиева; Ейджан Берол Ясим; Аяз Сунай Риза; Гергана Тодорова Сивева; Симеон Любомиров Минков; Ниляй Орхан Бехадин; Анна Маринова Михайлова; Йоана Великова Петрова; Деница Драгомирова Атанасова; Добромир Светославов Александров; Цонко Димов Иванов; Диян Руменов Димитров; Весела Тодорова Тодорова; Таня Валентинова Панева; Ренай Фуат Юсеин.