Новини

“Обучение на ученици в САЩ и Великобритания” за 2012/2013

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за отличното представяне на Иван Павлов 10б клас и Анатоли Димитров от 10а клас, които доказаха своите възможности сред множеството кандидати от училища в цялата страна и представиха отлично своята гимназия в конкурса по програма “Обучение на ученици в САЩ и Великобритания” за 2012/2013 уч.г./организиран от Българска асоциация по четене/. Двамата стипендианти ще се обучават по програмите НМС, Великобритания и ASSIST, САЩ. Специални поздравления и за преподавателския екип, подготвил чудесните кандидати.