Новини

ОДОБРЕН е проектът на ЕГ „Пейо Яворов”

в конкурса "Училище на бъдещето" за финансиране от Фондация „Америка за България”! БЛАГОДАРИМ на всички, които повярваха в нас и ни подкрепиха за разработване и представяне на проектната идея - бивши и настоящи възпитаници, учители, родители и членове на обществеността от всички краища на страната!