Новини

Изпит за DSD диплома

За осма поредна година, в ЕГ „П.Яворов” групата за немска езикова диплома положи своя писмен изпит на 02.12.2014г. Изпитът за DSD диплома се предхожда от пилотен изпит, в който участват 3 ученици от XI клас. Целта е учениците от XII клас. да получат представа за начина на провеждането на истинския устен изпит. Изпитът за немска диплома се състои от 2 части, които се провеждат в два дни. Писменият изпит, който включва компонентите: четене с разбиране, слушане с разбиране и писмена част и трае около 5 часа се провежда на дата, еднаква за всички DSD училища. Изпитът се проверява в Къолн, Германия, а резултатите се получават след 3-4 месеца. За устния изпит всяко училище има определена дата, която винаги е различна. За випуск 2014/2015 бяха определени 3 основни теми: Училище, Демография, Мобилност, всяка от които е със 7-10 подтеми. За следващите два випуска се включват и темите Спорт и Опазване на околната среда. Следващата седмица предстои устният изпит. Той се състои от 2 части. За подготовка по първа част, която трае 20 мин., ученикът получава тема със 7 думи-импулси, от които той избира 3. По тях подготвя доклад-монолог от 4мин., след което за 6 мин. се провежда диалог с изпитващата комисия. Втората част на изпита също се разделя на 2 части – 4мин. доклад по избрана от ученика тема и 6 мин. диалог с комисията. За да се достигне до този доклад ученикът обработва в продължение на 6-7 месеца 25 статии по своята тема и ги представя в папка, отговаряща на определени изисквания. Папката не се оценява, но представлява вход за изпита. Ако такава липсва, ученикът няма право да се яви на изпит. Ученикът подкрепя своя доклад по папката с презентация, която се оценява. Папката и презентацията на всеки ученик се подготвят под ръководството на изпитващия, отговарящ за DSD групата учител. Той е координатор на всички дейности, свързани с DSD изпита, както и изпитващ на устния изпит. Председател на тричленната изпитна комисия е германец, отговарящ за DSD обучението на Северозападна България. Темите за устния изпит се подбират от учениците, но се одобряват от координатора по немски език за Североизточна България. Те са от най-различни области и отговарят на интересите на ученика. До момента обучение за немска езикова диплома в ЕГ са преминали общо 94 ученици. От тях 82 са получили дипломи в края на обучението си след успешно положен изпит. В чужбина учат 37 ученици – (29 – в Германия, 2 – в Австрия и 4 – в Англия и 2 в Румъния), а останалите 57 са продължили образованието в български ВУЗ. Възпитаници на ЕГ „П.Яворов” са студенти в университетите на Берлин, Аахен, Хайделберг, Гисен, Къолн, Бамберг, Манхайм.