Новини

Семинар по български език и литература

„За пореден път учениците на Езикова гимназия изненадват с нестандартното си мислене и позитивното си отношение към всичко." На 28 ноември в ЕГ „П. Яворов“ се проведе семинар с учителите по български език и литература от община Силистра във връзка с важния от методическа гледна точка проблем как да формираме социокултурни компетентности у ученика и ролята на ситуативното обучение в часовете по литература в гимназиален етап. Откритият урок на тема - „Мит и легенда в „Опълченците на Шипка“ бе изнесен в ХI б клас от проф. Радослав Радев, преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий. След проведеното занятие проф. Радев сподели: „За пореден път учениците на Езикова гимназия ме изненадват с нестандартното си мислене и позитивното си отношение към всичко. И в работата си с тях се разколебавам във верността на своите твърдения – не мислех, че анонимността може да е с позитивен знак, но те ме убедиха в това и то чрез работа с текста и художествените му внушения. Те са такива, защото тук така се работи с тях, тук ги учите да мислят и да говорят свободно и аргументирано.” Семинарът е и във връзка с деветата литературна ученическа конференция, която тази учебна година е с тема „Числата и хората в българската литература“. Получилите отлична оценка на разработените есета ще имат удостоверение, което е призната кандидатстудентска оценка за Великотърновски университет.