Новини

Успешно полагане на изпити за DSD диплома

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за отличното представяне на учениците от 12клас в DSD групата, които показаха придобитите си писмени и устни езикови компетенции по немски език. DSD дипломата е сертификат, удостоверяващ владеенето на немски език на ниво B2/C1 според Общоевропейската езикова рамка. Връчването на дипломите ще се състои през месец май 2012г.