Новини

Важно!

Уважаеми ученици и родители, на основание заповед на Кмета на Община Силистра, във връзка с усложнената зимна обстановка, се прекратяват учебните занятия за времето от 18 до 20 януари 2016 година. За допълнителна информация следете съобщенията в сайта на училището и средствата за масова информация.