Новини

Първо място в страната за възпитаник на Езикова гимназия!

На 26 ноември тази година в Националната Априловска гимназия в Габрово се проведе Национален кръг на многоезичното състезание. Мария Данчева от XI,,б‘‘ клас се класира първа на престижното състезание в групата с езикова комбинация I чужд език - немски/ II втори чужд език - френски. Нашето момиче се представи брилянтно и името на Езикова гимназия ,,Пейо Яворов‘‘ оглави гордо класацията на училищата, взели участие в престижното състезание, като остави зад гърба си редица столични именити гимназии. Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителна подготовка в училище. Провежда се върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст в една възрастова група: за ученици от ХІ клас. Текстовете за слушане и за четене при компетентностите – слушане с разбиране и четене с разбиране са на изучавания ПЪРВИ чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания ВТОРИ чужд език.