Новини

Важно!

На 6 март 2017г. ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет на ЕГ "П. Яворов". Поканата може да видите в сайта на училището в рубриката Общесвен съвет, в секция Бързи и полезни връзки.