Новини

ПОКАНА

Каним всички желаещи да импровизират, дискутират, обменят идеи и се наслаждават на хубава музика. ЕГ твори дискутира и оценява своя принос в обединена Европа.