Peyo Yavorov Language High School

НП "Иновации в действие"

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот. През 2017 г. иновативните училища са 184, а за 2022/2023 г. – вече 542. Те извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез иновативни практики, с които се търсят решения на организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Иновативните училища са модели, които имат потенциала да трансформират традиционната педагогическа парадигма и образователна практика. През 2023 г. програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на финансовата грамотност, екологията и зелената енергия, интегрираното знание, личностното развитие на учениците, позитивното образование и др.

В периода 26.02 – 01.03.2023 г. се реализира първото посещение за обмен на добри
практики по НП „Иновации в действие“ с домакин – Гимназия с преподаване на чужди езици
„Ромен Ролан“, гр. Стара Загора. В мобилността участва 5 членен екип от ЕГ „П. Яворов“, Силистра – 3 преподаватели и 2 ученици от VIII и XI клас. Присъстваха и представители от останалите езикови гимназии, партньори по проекта – ЕГ “Иван Вазов“ от гр. Смолян и ”Др Петър Берон” от гр. Кюстендил.

Богатата и разнообразна програма в училището-домакин стартира с бинарен открит урок по философия и немски език на тема „Аз и ти – нашите различни и сходни светове“ с ученици от 8 клас.
Използването на театъра като иновативен метод в чуждоезиковото обучение е намерило своето практическо приложение в часовете по чужд език. Използването на театрални техники в ежедневното обучение разчупва стереотипа, че ученето е скучно, прави средата, в която се случва ученето по-сигурна и повишава желанието и на по-трудно справящите се ученици да участват активно.

Като част от програмата бе представена драматизацията по Чарлз Дикенс “A Christmas Carol” на английски език с ученици от 8 клас в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и мини-театър на френски език в 8 клас на тема „Диалогът като средство за комуникация“.

В работна среща представители на гостуващите партньорските училища изразиха мнението, че съвременните методически системи дават превес на продуктивните и творчески дейности, които са свързани с активно участие на учениците в учебния процес и затова отдавна се стремят да осигуряват различни форми за учене чрез действие.

Екипът от ЕГ „П. Яворов” представи успешни училищни иновативни практики:

1. Иновация на училището състояща се в едновременното и съгласувано прилагане на 3 основни метода в обучението на предмет на чужд език, които взаимно се надграждат: съчетаване на бинарния урок с метода за интегрираното обучение (CLIL), обогатено в хода на работа с ПБО и метода Писти.

2. Концепцията и успешната реализация на вече изградения училищен STEM център по природни науки, изследвания и иновации.

Своеобразно учене чрез движение и действие в областта на археологията бе заложено в програмата чрез организираната разходка под ръководството на гид на тема „Културни маршрути- запознаване със забележителностите на гр. Стара Загора“. Образователно развлекателния форум „Панаир на науките и изкуствата“- организиран от
училището-домакин представи изучаваните науки по интересен и нетрадиционен начин като работни ателиета с включени игри и забавни въпроси с познавателен характер.

Учениците от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ представиха пред гостите свои креативни продукти, разиграха диалози под формата на ролеви игри, с артистичност и творческо мислене.

Форумът се превърна в ползотворна среща на креативно работещи училища, търсещи и постигащи промяна в начина на преподаване, усвояване на знания и формиране на компетентности.

В периода 29.03 – 01.04.2023 г. се осъществи второто посещение на екип от Езикова гимназия „П. Яворов“, гр. Силистра по Национална програма “Иновации в действие”. В мобилността участваха – 2 преподаватели, 2 ученици от IX и X клас и директорът на Гимназията.

Домакините от ЕГ “Иван Вазов” – гр. Смолян споделиха с училищата партньори иновативни идеи в преподаването на чужд език и добри педагогически практики чрез представяне на интегриран урок по физика и астрономия на немски език на тема: „Геометричните форми на жилищата на различните народи по света.” и едно ново предизвикателство – комуникация и театър на испански език. Концепцията на тези уроци залага на спонтанно общуване на чуждия език, на работата по групи, без използването на учебници, помагала и тетрадки, а материали като глина, пясък, дърво, плат, картон. Уроците са динамични и интересни за учениците, а придобиването на знания е непринудено и в помощ на устната комуникация. Изкуството да овладяваш чужд език чрез изкуство е истински шедьовър, създаван в часовете. Домакините представиха и две драматизации от ученици – „Антигона“ на английски език, и „Летуване в Сапайар“, пиеса на испански език в Родопския драматичен театър “Николай Хайтов”. Екипът на ЕГ „П. Яворов” сподели и разказа и своя опит в реализацията и представянето на драматизации на известни произведения на чужд език.