Обществен съвет

2019/2020 година

ПОКАНА за провеждане на родителска среща във връзка с избор на Обществен съвет.

ЗАПОВЕД за определяне поименен състав на членовете на Обществения съвет към ЕГ "Пейо Яворов".

2016/2017 година

Отчет за дейността на Обществения съвет към ЕГ "П. Яворов" за 2016-2017 година.

ПОКАНА за провеждане на редовно заседание на Обществения съвет към ЕГ "П. Яворов" на 6 март 2017 година.

ПОКАНА за провеждане на родителска среща във връзка с избор на Обществен съвет.

ПОКАНА за провеждане на заседание на Обществения съвет.

ЗАПОВЕД за определяне поименен състав на членовете на Обществения съвет към ЕГ "Пейо Яворов".