Обществен съвет

2023/2024 година

Обществения съвет-състав

2022/2023 година

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022/2023 година

Протокол от заседание на Обществения съвет

Покана за редовно годишно Общо събрание на 8.09.2023 година

Протокол от заседание на Обществения съвет

Покана за заседание на Обществения съвет на 26.01.2023 година

Протокол от заседание на Обществения съвет

Покана за заседание на Обществения съвет на 24.01.2023 година

2021/2022 година

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2021/2022 година

Протокол от заседание на Обществения съвет

Покана за заседание на Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет

Покана за заседание на Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет

Покана за заседание на Обществения съвет

2020/2021 година

Отчет за дейността на Обществения съвет на ЕГ „Пейо Яворов“

Протокол от заседание на Обществения съвет

Покана за заседание на Обществения съвет

2019/2020 година

Протокол 5

Отчет за дейността на Обществения съвет на ЕГ „Пейо Яворов“

Протокол 4

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1

ЗАПОВЕД за определяне поименен състав на членовете на Обществения съвет към ЕГ "Пейо Яворов".

Протокол от общо събрание за членове на Обществен съвет.

ПОКАНА до родителите за учредяване на на Обществен съвет.

ПОКАНА до Р. Павров за учредяване на Обществен съвет.

2016/2017 година

Отчет за дейността на Обществения съвет към ЕГ "П. Яворов" за 2016-2017 година.

ПОКАНА за провеждане на редовно заседание на Обществения съвет към ЕГ "П. Яворов" на 6 март 2017 година.

ПОКАНА за провеждане на родителска среща във връзка с избор на Обществен съвет.

ПОКАНА за провеждане на заседание на Обществения съвет.

ЗАПОВЕД за определяне поименен състав на членовете на Обществения съвет към ЕГ "Пейо Яворов".