Нормативни документи

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2021/2022 година

Заповед за организация на учебния ден за периода 31.05.2021г. – 30.06.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 12.04.2021г. – 29.04.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 04.02.2021г. – 17.03.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 23.11.-23.12.2020г

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

Заповед за почивките между учебните часове

Приложение към Правилника за дейността на училището

Програма за равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Закон за защита от дискриминация

Училищна програма за повишаване качеството на образование в ЕГ "Пейо Яворов"

Форми на обучение в Езикова гимназия

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Свободни места в Езикова гимназия