Нормативни документи

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година

Приложение към Правилника за дейността на училището

Програма за равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Закон за защита от дискриминация

Училищна програма за повишаване качеството на образование в ЕГ "Пейо Яворов"

Заповед за организация на учебния ден

Форми на обучение в Езикова гимназия

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Свободни места в Езикова гимназия