Проекти

Кандидатстване с проект Национална програма
„Заедно в изкуствата и в спорта“

ЕГ „Пейо Яворов“ ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните отбори:
Модул 2. Спорт
Групи:
1. Волейбол – девойки / възрастова група – VIII – X клас и възрастова група – XI-XII клас/, с ръководител треньор по „Волейбол“
2. Волейбол – юноши / възрастова група – VIII – X клас и възрастова група – XI-XII клас/ с ръководител треньор по „Волейбол“

Училището може да сключва договор с външни специалисти и търси треньор по волейбол за предвидените групи.

Национална програма

„Изграждане на училищна STEM среда”

STEM център за природни науки, изследвания и иновации, с дигитална и експериментална лаборатория вече осигурява на учениците от ЕГ „Пейо Яворов“ в Силистра съвременна учебна среда за изучаване на природни науки чрез правене и преживяване. Проектът на стойност 220 000 лв. е реализиран по НП “Изграждане на училищна STEM среда”. Центърът беше открит на официална церемония в присъствието на кмета на града д-р Юлиян Найденов, началника на РУО - Силистра г-жа Габриела Миткова, както и много гости и приятели на училището.

В приветственото си слово директорът на Езикова гимназия г-жа Магдалена Атанасова заяви, че с новата STEM среда училището предлага на учениците една модерна, реална и привлекателна учебна среда, каквато гимназистите заслужават и от каквато имат нужда, за да разгърнат своите творчески способности именно когато са във възрастта, в която “не знаят, но търсят, в която се колебаят, но дирят пътя, по който да вървят”. “Благодарение на STEM центъра нашите ученици ще могат да гледат природата в очите, да докосват света, да влизат в него, да се провокират взаимно, и така ще поискат да знаят повече, ще поискат да опитват”, каза още тя.

На събитието се роди и една новина. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов обяви, че вече се работи по създаването на IT център в сградата на бившето общежитие в града.

Веднага след приветствените думи ученици от 11. клас с помощта на своите преподаватели г-жа Латинка Димитрова и г-жа Петя Генчева имаха възможност да демонстрират пред гостите своите първи практически изследвания по химия и физика в новите лаборатории.

Дигитални и бинокулярни микроскопи, интерактивни тъч дисплеи, Chromecast устройства и устройства, съвместими с приложенията за виртуална и добавена реалност, 3D принтер, видео и звукозаписна техника за заснемане на ученическите проекти, лабораторни уреди и комплекти по химия и физика са само част от обзавеждането на изцяло преобразените в модерни творчески пространства обикновени класни стаи на третия етаж на училището. Експерименталната лаборатория е с капацитет от 54 места, което позволява едновременното ѝ използване от две паралелки. Пространството се групира в 4 функционални зони – за лабораторни експерименти, за обмен на идеи и учене чрез сътрудничество, за взаимодействие чрез технологии и за презентиране. Дигиталната лаборатория разполага с 26 места, като в нея са обособени зони за интерактивно представяне на проекти и сътрудничество, за създаване на дигитално съдържание и работа в екип, зона за самостоятелно учене, както и видео и звукозаписно студио за създаване на обучителни ресурси за връстници, видеорепортажи, интервюта, уроци с цел споделяне на добри практики и самоусъвършенстване.

Чрез дизайн мислене, включващо проблемно-базирано образование по природните науки, STEM центърът ще насърчава както индивидуалното, самовглъбено учене, така и екипното - социалното и емоционалното учене. На учениците ще бъдат предложени по-предизвикателни, по-автентични и с по-висок порядък учебни изживявания чрез разширени възможности за проучвания, научни експерименти, учене чрез преживяване, създаване на инструменти и продукти, последващо осмисляне чрез рефлексия, подобрения и представяне пред аудитория.

STEM центърът ще осигури възможност на ЕГ „Пейо Яворов“ да включи в учебното съдържание по отделните дисциплини глобалното образование, обвързано с целите за устойчиво развитие. Така бъдещите проектите, които ще бъдат реализирани от учениците, ще могат да прераснат в трансдисциплинарно и интердисциплинарно обучение, а децата ще бъдат въвлечени в активна роля при изследване на проблеми, включващи познания в повече научни области, които ще разширят кръгозора им и ще им създава увереност, че могат да участват пълноценно в глобални процеси като граждани на света.

https://stem.mon.bg/

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” - има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите.

Програмата финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове като всеки от тях съдържа промяна в 4 направления – образователна среда и технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и организация и управление на училищните процеси. Училищният ни проект за изграждане на Център за природни науки, изследвания и иновации STEM@ЕГ спада към категория големи проекти, на стойност 220 000 лв. и включва реновиране на част от трети етаж на училището и превръщане на пространството от 250м2 в Център по природни науки, изследвания и иновации. Планираното преустройство цели да създаде необходимите условия за ефективно прилагане на STEM обучение базирано на проекти; включване на технологии в обучението по природни науки, свобода на ученици и учители в избора на стратегии на преподаване и учене.

Ремонтните дейности обхващат реновиране на част от трети етаж на училището и превръщане на пространството-250м2 в Център по природни науки, изследвания и иновации.

Модернизацията и оптимизацията на пространството се реализира чрез преструктуриране на помещенията, частично премахване на преградна стена между две класни стаи, обособяване на функционални зони в стаи и фоайе, които преливат една в друга според различните режими на учене.

Обособяват се зони за-учене чрез правене; обмен на идеи и сътрудничество; взаимодействие на учители и ученици; презентиране.

Във фоайето и коридора-зони за: самостоятелно учене и отдих, обмен на идеи и дискусии, а в самостоятелната стая: за създаване на дигитално съдържание и креативност, работа в екип; представяне на проекти, самостоятелно учене.

Центърът ще разполага с:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА лаборатория с капацитет до 54 места, което позволява едновременното използване на пространството от 2 паралелки. Пространството се групира в 4 функционални зони:

INVESTIGATE - за лабораторни експерименти с капацитет 26 места,

EXCHANGE - обмен на идеи, учене чрез сътрудничество;

INTERACT - взаимодействие чрез технологии; PRESENT - презентиране. Местата могат да се организират в групи, с цяла паралелка или в смесена система.

Обзавеждането се състои от лабораторни острови, подвижни столове; мобилни учебни места, които лесно се прегрупират; шкафове за съхраняване на микроскопи и други пособия.

Лабораторията е оборудвана със съвременни технологични средства:

Микроскопи – бинокулярни и дигитален микроскоп за учителя - за визуализиране на наблюдаваното на интерактивен дисплей;

Система за виртуална реалност с Google експедиции и добавена реалност за разглеждането на 3D модели в часове по природни науки – визуализация на клетките, атомите, небесните тела и др.

3D принтер за реалистично онагледяване на 3D модели на молекули, клетки, органи; умалени макети на учeнически проекти. Лабораторни набори с уреди, прибори и материали за лабораторни упражнения и експерименти;

ДИГИТАЛНА лаборатория с капацитет 26 места, обособени в 3 зони:

PRESENT - за интерактивно представяне на проекти и сътрудничество.

DIGITAL CREATE – за създаване на дигитално съдържание, работа в екип.

DEVELOP - за самостоятелно учене.

Лабораторията разполага с видео и звукозаписно студио за създаване на обучителни ресурси за връстници, видеорепортажи, интервюта, уроци с цел споделяне на добри практики и самоусъвършенстване.

Двете лаборатории са оборудвани с интерактивни дисплеи и устройства за ученици и учители.

Фоайето и част от коридора се преобразуват в зона за самостоятелно учене и отдих, обмен на идеи и дискусии/DEVELOP ZONE, EXCHANGE ZONE/с мека мебел, маси и столове, където учениците използват собствени устройства. Скоро предстои откриване на новоизградения Център по природни науки, изследвания и иновации.


„Осигуряване на съвременна образователна среда”,
модул „Библиотеките като образователна среда”

През първия срок на учебната 2020-2021г. стартира проект по Нацоналната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда” – създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в училищната библиотека/обособяване на „кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

От стартирането на проекта през месец септември до сега са реализирани следните дейности и инициативи:

Закупени са 105 нови книги за библиотечния фонд на стойност 1493,77 лв. /издания от съвременни автори, отговарящи на интересите и потребностите на ученици и учители/ и 500 читателски карти за ученици и за учители.

В пространството на училищната библиотека обособихме кът за четене, като преобразихме част от интериора й, предлагайки визия различна от тази на „строгите читални”. Обзавеждането се вписа прекрасно в общия интериор като ни даде възможност да оформим два къта като уютно място за срещи с книгите и общуване с връстниците.


Международен проект „Remote Schools“ на Гьоте-институт

https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/rem.html

Международен проект „Remote Schools“ на Гьоте-институт – за учителите по немски език и директори.

Целта на проекта е да насърчи професионалния обмен между учители по немски език и директори на училища от Югоизточна Европа, да доразвие предметните и организационните им умения в дистанционното учене в училищен контекст, да изпробва съвместно с няколко пилотни училища концепции и процеси при обучение в електронна среда. В четири квалификационни модула за учители по немски език и онлайн семинари за директори участниците получават базисни знания за успешно дистанционно обучение, обменят опит помежду си, изпробват работещи модели и ще изработят общи насоки за дигитално обучение.


Равен достъп

Проект BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Още информация за проекта - https://www.mon.bg/bg/100925

Информационна система на проекта - https://react.mon.bg/
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През учебната 2020 – 2021 година в Езикова гимназия „Пейо Яворов“ са сформирани следните групи за допълнително обучение по учебни предмети и занимания по интереси по проекта:

1. Групи за допълнително обучение по учебни предмети за уч. 2020/2021 г. въз основа на идентифициране на пропуски на учениците в усвояване на учебното съдържание и изготвените индивидуални карти /Приложение №2 от приложенията по проекта/ и ръководителите им:

Група за допълнително обучение по немски език

Наименование на дейността: Deutsch macht doch Spass!
Клас: VII
Ръководител: Росица Стефанова
Брой ученици, участващи в обучението:5
Брой часове: 60
Вид на дейността: Допълнително обучение по немски език за овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на изискванията за резултатите от обучението по учебен предмет /немски език/ и с изграждане на ключови компетентности на ученика
2. Групи за занимания по интереси за уч. 2020/2021 г. въз основа на анкетно проучване и подадено заявление за участие и декларация за информирано съгласие /Приложение №4 по проекта/.
Наименование на дейността: Клуб „Волейбол девойки" и Клуб „Волейбол юноши“
Клас: VIII – XII
Ръководител: Красимир Нейчев
Брой ученици, участващи в обучението: 15 девойки и 15 юноши
Брой часове: по 70 и за двата клуба
Вид на дейността: Занимания по интереси за ученици, желаещи да упражняват спорта, Утвърждавайки го като здравословен начин на живот. Учениците усъвършенстват техническите си умения,представят достойно училището в състезания. Популяризират волейболната игра сред съучениците си.


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Дейности по проекта в ЕГ

Обща информация за проекта

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Основна цел

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
- намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
- модернизиране на методите и средствата за обучение;
- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Допустими дейности

Дейност 1 Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само.
3.1. Обучение в дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес;
3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се;
3.3. Обучения на учители за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.;
3.4. Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.

Дейност 4 Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики.

Дейност 5 Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Дейност 7 Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Представители на целевата група

Целевите групи по проекта включват деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители.

В дейностите по проекта ще вземат участие 2 000 образователни институции – 1940 училища и 60 детски градини от цялата страна.

Индикатори

1. Заложени индикатори за изпълнение:
• Училища и детски градини, включени в дейности за въвеждане на иновативни методи на преподаване, чрез използване на съвременни ИКТ (ID 2112) - 2 000.
Допълнителни специфични за процедурата индикатори за изпълнение:
• Брой педагогически специалисти, включени в обучения за усвояване, въвеждане и прилагане на иновативни методи на преподаване чрез използването на съвременни ИКТ - 25 000;
• Ученици/деца от училища /детски градини, включени в дейности по процедурата - 220 000.
2. Заложени индикатори за резултат:
• Дял на училищата и детските градини, включени в дейности по ОП (процедурата), въвели иновативни методи на преподаване, разработени по ОП, чрез използване на съвременни ИКТ (ID P 2113) - 85%.

Допълнителни специфични за процедурата индикатори за резултат:
• Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по процедурата, придобили умения за въвеждане и прилагане на иновативни методи за преподаване чрез използването на съвременни ИКТ – 85%;
• Дял на учениците и децата от училищата/детските градини, успешно завършили участието си в клубове по интереси и допълнителни занимания по и чрез ИКТ – 25% (от всички включени в дейности по операцията 220 000 деца и ученици).
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенeфициент е Министерството на образованието и науката.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Със заповед на министъра на образованието и науката ЕГ „Пейо Яворов“ участва в проекта в дейности за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.

През уч. 2019 – 2020 г. в гимназията са сформирани следните групи за допълнително обучение по учебни предмети и занимания по интереси по проекта:виж тук


ЕГ с два нови одобрени проекта по програма „Еразъм+"

ЕГ с два нови одобрени проекта по програма „Еразъм+" за "Партньорства за училищен обмен" - КА229:
1. The cultural heritage of our land: from art to fork “Културното наследство на нашата страна - от изкуството до вилицата” с партньори Италия, Полша, Кипър, Гърция, Португалия, България. Работен език – английски. Одобрен бюджет 25 860 евро.
2. „Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante“ „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно” с партньори Австрия, Франция, Италия и България. Работен език - френски. Одобрен бюджет 29 296 евро.

Специални поздравления и благодарности за г-жа Златка Димитрова, координатор по европейските проекти, които успешно се реализират в училище вече 6 поредни години.

Още един спечелен проект на тема: „Да отглеждаме мира чрез универсалното братство” от Програма ЕРАЗЪМ +

Азбука на мира

В продължение на две години /2017 – 2019/ учениците и учителите от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра сътворявахме по проект „Еразъм +“ универсалното братство, за да браним мира, въпреки невоенното време. Историческата памет, емоционалната социална памет са важни морални опори за младите хора, които имат отговорността за своето и за общото бъдеще. С тази цел над 100 гимназисти, 4 учители /Златка Димитрова, Маргарита Колева, Димитричка Павлова, Ванушка Димитрова/ и Магдалена Атанасова - директор на училището се включиха в дейностите и в мобилностите по проекта.

Двугодишният маршрут – Марсилия /Франция/ - Пафос /Кипър/ - Каламата /Гърция/ - Силистра /България/ - Модена /Италия/ - Фрайбург /Германия – Марсилия /Франция/ показва не просто географски места, които са посетени, а градове, училища, държави, в които приятелските отношения и връзки между колеги и ученици израстваха точно като дървото каки /райска ябълка от Япония/ - символ на мира.

В гр. Болоня /атентатът на гарата през 1980 г./ и в гр. Марсилия /Тухлената фабрика – място за транспортиране на хора в концлагерите от 1939 – 1942/ бяхме ужасени от неописуемата жестокост, проявена от хора към хора, а в гр. Модена участието в похода на мира ни даде усещането, като гледахме множеството, че обикновеният човек може да се бори активно за доброто на всички. Край гр. Каламата посещението в лагера на бежанци от арабски държави ни показа ужаса от разбити животи заради днешните войни и социалната адаптация на децата, изгубили домовете си. При всяка среща, във всеки град се радвахме на приятелите си и сълзите при разделите, и тъгата доказваха, че дори когато приключат проектните дейности, общите преживявания и спомени ще ни съхранят във времето. Знаенето, че във Франция, Кипър, Италия, България, Германия, Гърция имаме близки на сърце хора, внасяше спокойствие.

Над 500 ученици и 20 учители от 6 страни сътворяваха приятелства, създаваха свое братство, което да съхрани мира поне в Европа. Сякаш ключовата дума е толерантност – към другия, към различния, към прокудения, към себе си. Последно посетеният град – Марсилия, ни показа как на едно място могат да живеят равноправно хора от много континенти, държави и етноси. Многоцветието от лица, облекла и хора се превърна в траен спомен и ново разбиране за света.


ЕРАЗЪМ + КА 2
Проект „Да споделяме нашите стойности в усилието“

В началото на юли Езикова гимназия посрещна делегации от пет държави – Франция /гр. Марсилия/, Италия /гр. Палермо/, Гърция /гр. Каламата/, Германия / гр. Фрайбург/ и Кипър /гр. Пафос/. Целта на посещението бе да се проведе транснационално събрание на партньорите по проект, финансиран по програма „Еразъм”, за да се обсъди и подготви финалният отчет. Международният екип по проекта бе от 20 учители от страните в Европа, а гостуващите 12 участници бяха впечатлени от съвременната материална база на Гимназията. Емоционалното им отношение, създадено по време на двугодишния проект, създаде атмосфера на искреност, приятелство и професионализъм при обсъжданията на извършените дейности, на организираните ученически мобилности и обучения на учителите / в Кипър/. Колегите признаха, че нашата база е най-функционална, най-естетически решена и най-актуална.

Културната програма на гостите включваше посещение на Археологическия музей в Силистра и градовете Варна и Калиакра. Раздялата с приятели и колеги винаги е тъжна, но и оптимистична, защото надеждата за нови срещи остава.


Първите ни стажанти по проект „Студентски практики – фаза 1“ на МОН!

Студенти от специалност Педагогика на обучението по български език и чужд език към Филиал-Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ приключиха успешно участието си в проект „Студентски практики – фаза 1“ – проект на BG05M20P001-2.002-0001 на МОН, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 240 часа в реална работна среда, в непосредствен контакт с учители и ученици, с лице към предизвикателствата на образователната система и на съвременните млади хора.

240 часа възможност за проверка на знанията, практическо приложение на теорията, обогатяване на компетентностите, търсене на нови решения и откриване на нови перспективи в учителската професия.

240 часа в класните стаи и извън тях конкретна ангажираност с млади хора и общи инициативи, стимулиращи креативността.

240 часа възможности за активност, предприемчивост, критичност, създаване на самопреценка и работа в екип.

Сърдечна благодарност на ръководството на обучаващата организация – Езикова гимназия „Пейо Яворов“ за предоставените отлични условия за съвместна работа и за неизменната подкрепа!

Сърдечна благодарност на менторите г-жа Магдалена Атанасова – по френски език и директор на училището и на г-жа Ваня Игнатова – по български език и литература, за споделените отговорности, за професионализма и най-вече за вдъхновяващото сътрудничество!


Проект "Зелената идея за нашето училище"

Успешно приключи изпълнението на проект "Зелената идея за нашето училище" в Езикова гимназия ,,Пейо Яворов“- гр.Силистра. Проектът е разработен в рамките на Национална кампания на МОСВ ,,За чиста околна среда‘‘. Негов обект е част от училищния двор на гимназията с цел озеленяване на свободно дворно пространство на училището с акцент върху реализиране на динамично трасе, съединяващо две от вече съществуващите алеи.

За осъществяване на проекта гимназията срещна съдействието и доброволното участие по изготвяне на архитектурната част от страна на Ивета Дечева – бивш възпитаник на Гимназията и настоящ студент по архитектура, както и безрезервната подкрепа на училищното настоятелство, помощен персонал, партньори и приятели на училището и безвъзмездния труд на включилите се ученици от 9 до 12 клас и преподаватели.

Част от поставените цели на проекта са: да превърне училището в още по-привлекателно и здравословно място, което да се използва от възпитаниците и преподавателите пълноценно както в учебно, така и в извънучебно време; да се изгради и възпита у учениците отговорно мислене и отношение към средата, в която живеят, както и развиване на екологичното им съзнание; да се засили мотивацията им за участие в подобни инициативи.

Очаквани резултати: променен външен облик на училището с обособени нови зони за отдих и озеленена част; изграждане на отговорно отношение за опазване и поддържане красивия облик на училището и повишаване мотивацията на учениците за естетизиране на училищната среда.

Езикова гимназия изказва своите благодарности на Ивета Дечева – архитект на проекта, Ростислав Павлов – председател на училищното настоятелство, Георги Георгиев, Бойко Крумов – управител на „Синева” ЕООД, инж. Ивелин Лозев - „Стройпроект” ООД, Община Силистра – които безвъзмездно помогнаха с идеи, експертен опит, труд, техника и материали за реализирането на проекта ,,Зелената идея за нашето училище‘‘.ЕРАЗЪМ + КА 2 Проект: „ Да споделяме нашите стойности в усилието“

Проект "Новите технологии - катализатор на промяната"


Многостранен проект Коменски „ Да бъдем екоотговорни в нашето жизнено пространство“

През 2013/2014 учебна година са инициирани и в процес на реализация следните проекти:

1. ОП « Развитие на човешките ресурси» 2007-2013г.: тригодишен проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”
Общ брой ученици включени в извънкласни и извънучилищни дейности: 98
Брой извънкласни и извънучилищни дейности: 9
Брой ръководители на ИИД: 12
Бюджет по проекта: 17 150 лв.

2. Проект «Квалификация на педагогическите специалисти» по ОП « Развитие на човешките ресурси». В периода август 2013 – юни 2014г. 15 учители, в това число директор и пом.- директор взеха участие в планираните по проекта квалификации. 5 учители са преминали обучение за превенция на училищното насилие, 4 – за работа в интеркултурна среда, 2 – за оценяване постиженията на учениците, 1- хуманитарни и обществени дисциплини и лит. творчество, 1 – едногодишно обучение за придобиване на професионална квалификация учител, директор – за работа с делегирани бюджети, ПДУД – обучение за формиране на базови и управленски компетентности.

3.„Etre eco-responsable dans nos quartiers” по Програма „Учене през целия живот” - секторна програма Коменски – Многостранни училищни партньорства - с ученици от Франция, Италия и Турция. За периода август 2013 – август 2015 г. по проекта са планирани 24 мобилности, от които 18 за ученици и 6 за учители.

4. Езикова гимназия „Пейо Яворов“ участва като асоцииран партньор през периода 2012/13 и 2013/14 в проект по програма Коменски с наименование „Кооперативни методи на обучение. През настоящата 2013/14 учителите изпробват и рефлектират различни форми на кооперативно учене с ученици и представят и демонстрират своите резултати в деня на кооперативното учене в гимназията през месец май.

5. „Виртуалната библиотека – условие и необходимост за формиране на читателска култура“ - проект на Училищното настоятелство при ЕГ “Пейо Яворов”, с помощта на Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Знания за Успех” с финансовата подкрепа на SAP Labs България. Основна цел на проекта е да се създадат условия за формиране на активна читателска култура чрез изграждане на виртуална читалня в ЕГ “Пейо Яворов“.

6. След участие в конкурс „Училище на бъдещето“ Езикова гимназия подписа договор с Фондация „Америка за България“ за отпускане на грант на стойност 146 000 лв. за период от 8 месеца за проекта „Новите технологии –катализатор на промяната“.

7. Училището подписа споразумение с комисия за академичен обмен Фулбрайт / с подкрепата на Фондация „Америка за България”/ и в рамките на 1 учебна година в гимназията ще работи американски асистент – учител.

Национални програми:

  • НП „ С грижа за всеки ученик” 2013/ 2014г. Модул „ Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” - участват четирима преподаватели в 4 предметни области: Английски език, Френски език, Философия и Астрономия. Сформирани са 6 групи в които участват общо 32 ученици.
  • НП „На училище без отсъствия ” 2013г. мярка „Без свободен час” Осигурено е заместване по съответните дисцип