10 важни причини да избереш Езикова гимназия „П. Яворов”:

1. Ние сме гимназия със свой открояващ се облик и отлична организация!

2. При нас ще получите качествено образование, доказано чрез:

 • високите резултати на Държавните зрелостни изпити и на Външното оценяване в VІІІ клас;
 • успешната реализация на завършилите ХІІ клас при кандидатстване във висши учебни заведения в страната и чужбина;
 • успешно представяне на сертификационни изпити по чужд език (английски, немски – DSD, френски език).
 • 3. Нашите учители са екип от високо квалифицирани и отговорни за резултатите на учениците специалисти, които мислят мащабно, креативно и търсят поле за изява на учениците си в България и извън пределите й.

  4. Ние притежаваме учебна среда, която ще ви стимулира да учите и сами да инициирате и ръководите форми, в които ще се изявите пълноценно.

  5. Ще преживеете един наситен с дейности училищен живот с незабравими училищни празници.

  6. При нас ще използвате максимално пълноценно учебното си време.

  7. Ще имате възможност да участвате в езикови международни проекти с пътувания в чужбина - Европа и Америка.

  8. Ще имате възможности да сертифицирате знанията си по чуждия език (английски, немски и френски език).

  9. При нас взаимодействието с културните институции в България е на много добро ниво – с Британския съвет, с „Гьоте”-Институт, с Френския културен център и посолствата на съответните страни.

  10. При нас, благодарение на участието си в различни проекти и клубни форми, учениците израстват като личности, подготвени за предизвикателствата на живота. Учат се да ръководят, планират и поемат отговорности в ситуации, близки до тези, които ще им поднесе техният професионален живот. Учат се да бъдат пълноценни хора и граждани!