Устав на ученическия съвет на Езикова Гимназия "Пейо Яворов"

Ние, представителите на класовете, членове в Ученическия Съвет на Езикова гимназия „Пейо Яворов” – гр. Силистра, в стремежа си да изразим волята на учениците,

като обявяваме верността си към общочовешките общности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;

като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;

като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим и почитаме училищните ритуали, символи и традиции,

прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална училищна среда съобразена с всички законови уредби по Закона на Народната Просвета, Правилника на ЕГ и всички приети от Република България международни конвенции, описващи и/или защитаващи човешките права и свободи, за което приемаме този

Съдържание