Календар на учебната 2019/2020 година

Есенна ваканция - 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.

Коледна ваканция - 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.

Междусрочна ваканция - 05.02.2020 г.
(за I-XII клас)

Пролетна ваканция - 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
(за І-ХІ клас)

Пролетна ваканция - 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
(за ХІІ клас)

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по български език и литература

22.05.2020 г. – Втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО за 10 клас по български език и литература
11.06.2020 г. – НВО за 10 клас по математика

Вторият учебен срок на учебната 2019/2020 година започва на 06.02.2020 г. – за I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

30.06.2020 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2020 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици)

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)