Стипендии

Правила за отпускане на стипендии от държавна субсидия в Езикова гимназия „Пейо Яворов”, гр. Силистра на учебната 2021-2022 година

Вътрешни правила за отпускане на стипендия на учениците след завършено основно образование може да видите тук.

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за отпускане на стипендия на учениците след завършено основно образование може да видите тук.

Предложение на комисията за отпускане на стипендии на учениците за II учебен срок може да видите тук.

Заповед за утвърждаване на предложението на комисията за отпускане на стипендии на учениците за II учебен срок може да видите тук.

Молба-декларация - сирак, полусирак
Молба-декларация - доход
Молба-декларация - успех