Резултати от матурите

ВИПУСК 2022

Брой зрелостници: 54

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /4.82/

ДЗИ по БЕЛ – Мн. добър /4.76/

Втори ДЗИ: Мн. добър /4.87/

Английски език – Мн. добър /5.19/

Немски език - Мн. добър /4.94/

Френски език - Мн. добър /4.59/- 1 явил се.

Математика – Добър /3.87/- 2 явили се.

История и цивилизация – Отличен /5.77/- 1 явил се.

ВИПУСК 2021

Брой зрелостници: 57

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.07/

ДЗИ по БЕЛ – Мн. добър /4.98/

Втори ДЗИ: Мн. добър /5.16/

Английски език – Мн. добър /5.39/

Немски език - Мн. добър /5.11/

Руски език – Много добър /4.56/- 2 явили се.

Биология – Добър /4.09/

Математика – Добър /4.22/- 3 явили се.

Физика и астрономия – Отличен /5.88/- 1 явил се.

История и цивилизация – Отличен /5.85/- 1 явил се.

42 са отличните оценки от двата ДЗИ /15 по БЕЛ, 22 по английски език, от които две пълни шестици по БЕЛ и 2 по английски език; 2 отлични оценки по немски език; по 1 отлична оценка по математика, физика и астрономия, история/.

ВИПУСК 2020

Брой зрелостници: 48

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.19/

ДЗИ по БЕЛ – Мн. добър /5.06/

Втори ДЗИ: Мн. добър /5.33/

Английски език – Мн. добър /5.37/

Немски език - Мн. добър /5.37/

Биология – Мн.добър /5.29/

40 са отличните оценки или 42% от двата ДЗИ /14 по БЕЛ; 18 от които две пълни шестици по английски; 3 по немски и 5 по БЗО/.

Випуск 2019

Брой зрелостници: 72

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.01/

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.03/

Втори ДЗИ: Мн. добър /5.00/

Випуск 2018

Брой зрелостници: 72

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.28/

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.12/

Втори ДЗИ: Мн. добър /5.45/
Английски език: Отличен /5.56/
Немски език: Отличен /5.69/
Френски език: Мн. добър /5.27/
Биология: Мн. добър /5.12/
Математика: Отличен /5.76/
История: Мн. добър /4.70/
Философия: Добър /3.73/

67 са отличните оценки /47% от общия брой оценки/ от двата ДЗИ от които 6 пълни шестици – 5 по английски език и 1 по немски език;

47 ученици /66 % от 71 зрелостници/ са носители на отлични оценки от единия или от двата ДЗИ;

17 са учениците с отлични оценки от двата ДЗИ;

58 оценки Мн. добър /40%/ от двата ДЗИ;

17 оценки Добър /11%/ от двата ДЗИ;

23 отлични оценки по БЕЛ;

44 отлични оценки от втори ДЗИ;

55 от 71 зрелостници са избрали да се явят на ДЗИ по чужд език.

Поздравления за отлично представилите се ученици и за училищния екип!

Випуск 2008

Брой зрелостници: 146

Брой допуснати до ДЗИ: 146

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.32/

Брой отлични оценки за двата изпита: 159 от които 18 - Отличен /6.00/

Брой слаби оценки за двата изпита: 1

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.36/

2. ДЗИ: Мн. добър /5.25/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.45/

Английски език: Мн. добър /5.21/

Немски език: Мн. добър /5.41/

Френски език: Отличен /5.70/

Испански език: Мн. добър /5.49/

Математика: Отличен /5.56/

Випуск 2009

Брой зрелостници: 138

Брой допуснати до ДЗИ: 138

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.12/

Брой отлични оценки за двата изпита: 120

Брой слаби оценки за двата изпита: 0

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.23/

2. ДЗИ: Мн. добър /5.01/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.03/

Английски език: Мн. добър /5.22/

Немски език: Мн. добър /5.34/

Френски език: Мн. добър /5.46/

Испански език: Добър /4.23/

Руски език: Мн.добър /4.93/

Випуск 2010

Брой зрелостници: 116

Брой допуснати до ДЗИ: 115

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /5.16/

Брой отлични оценки за двата изпита: 96

Брой слаби оценки за двата изпита: 2

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.21/

2. ДЗИ: Мн. добър /5.08/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.30/

Английски език: Мн. добър /5.30/

Немски език: Мн. добър /5.12/

Френски език: Отличен /5.77/

Испански език: Мн.добър /5.43/

Руски език: Мн.добър /4.90/

Випуск 2011

Брой зрелостници: 117

Брой допуснати до ДЗИ: 118

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /4.99/

Брой отлични оценки за двата изпита: 83

Брой слаби оценки за двата изпита: 0

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /5.16/

2. ДЗИ: Мн. добър /4.81/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.16/

Английски език: Мн. добър /4.97/

Немски език: Мн. добър /5.29/

Френски език: Мн. добър /5.03/

Испански език: Отличен /5.75/

Руски език: Мн.добър /4.78/

Випуск 2012

Брой зрелостници: 118

Брой допуснати до ДЗИ: 118

Успех от двата ДЗИ: Мн. добър /4.94/

Резултати:

ДЗИ по БЕЛ: Мн. добър /4.92/

2. ДЗИ: Мн. добър /4.96/

ДЗИ по ЧЕ: Много добър /5.28/

Английски език: Мн. добър /5.27/

Немски език: Мн. добър /4.98/

Руски език: Отличен /5.58/

  • Сравнителни таблици с резултатите от ДЗИ
  • Реализация на випуск 2013 г.