Колектив

Директор

Магдалена Атанасова

Помощник-директор по учебната дейност

Стойка Иванова

Помощник-директор по АСД

Миглена Илиева

Учители:

Български език и литература

Грациела Солакова

Елица Райнова - Класен ръководител на ХIIб клас

Донка Илиева

Английски език

Маргарита Колева - Класен ръководител на VIIIa клас

Веселка Кръстева

Десислава Петрова - Класен ръководител на XIIа клас

Севил Георгиева - Класен ръководител на Xа клас

Нели Йорданова

Немски език

Ренета Лазарова

Лилия Лечева - Класен ръководител на Xб клас

Нели Георгиева - Класен ръководител на ХIIв клас

Росица Стефанова - Класен ръководител на VIIIв клас

Френски език

Красимира Петрова

Магдалена Атанасова

Румяна Атанасова

Руски език

Ренета Лазарова

Математика

Севденка Петрова - Класен ръководител на ХIа клас

Димитричка Павлова

Информатика и информационни технологии

Димитричка Павлова

Стойка Иванова

Гражданско образование

Даниела Цонева

Иво Димов

История и цивилизация

Даниела Цонева - Класен ръководител на XIб клас

География и икономика

Милена Георгиева

Биология и здравно образование

Петя Генчева - Класен ръководител на IXa клас

Физика и астрономия

Латинка Кръстева

Никола Тодоров

Химия и опазване на околната среда

Латинка Кръстева - Класен ръководител на VIIIб клас

Философски цикъл

Иво Димов - Класен ръководител на IXб клас

Музика

Петя Генчева

Изобразително изкуство

Димитричка Павлова

Физкултура и спорт

Ивайло Желязков

Борислав Иванов


Непедагогически персонал:

Библиотекар

Ирина Александрова

Главен счетоводител

Иванка Купринджийска

Касиер/Домакин

Дарина Георгиева

ЗАТС

Надка Атанасова

<