Колектив

Директор

Магдалена Атанасова

Помощник-директор по учебната дейност

Галя Илиева

Педагогически съветник

Малина Станишева


Учители:

Български език и литература

Грациела Солакова - Класен ръководител на IXб клас

Елица Райнова - Класен ръководител на VIIIб клас

Мариана Стоянова

Английски език

Маргарита Колева - Класен ръководител на XIа клас

Веселка Кръстева - Класен ръководител на IXв клас

Десислава Петрова - Класен ръководител на VIIIа клас

Нели Иванова

Немски език

Ренета Лазарова - Класен ръководител на Xб клас

Лилия Лечева - Класен ръководител на XIб клас

Малина Станишева

Нели Георгиева - Класен ръководител на VIIIв клас

Росица Стефанова

Френски език

Златка Димитрова

Красимира Петрова

Магдалена Атанасова

Руски език

Ренета Лазарова

Математика

Севденка Петрова - Класен ръководител на XIIa клас

Димитричка Павлова

Информатика и информационни технологии

Димитричка Павлова

История и цивилизация

Теодорина Тодорова - Класен ръководител на Xa

Даниела Цонева

География и икономика

Татяна Великова

Биология и здравно образование

Петя Генчева - Класен ръководител на XIIб

Физика и астрономия

Латинка Кръстева

Галя Илиева

Химия и опазване на околната среда

Латинка Кръстева - Класен ръководител на IXa клас

Философски цикъл

Даниела Цонева

Музика

Петя Генчева

Изобразително изкуство

Даниела Цонева

Димитричка Павлова

Физкултура и спорт

Красимир Нейчев


Непедагогически персонал:

Библиотекар

Ирина Александрова

Главен счетоводител

Иванка Купринджийска

Касиер/Домакин

Дарина Георгиева

ЗАТС

Надка Атанасова

<