Колектив

Директор

Магдалена Атанасова

Помощник-директор по АСД

Миглена Илиева

Педагогически съветник

Малина Станишева


Учители:

Български език и литература

Грациела Солакова - Класен ръководител на Xб клас

Елица Райнова

Мариана Стоянова

Английски език

Маргарита Колева - Класен ръководител на XIIа клас

Веселка Кръстева - Класен ръководител на Xв клас

Десислава Петрова - Класен ръководител на IXа клас

Нели Иванова

Немски език

Ренета Лазарова - Класен ръководител на XIб клас

Лилия Лечева - Класен ръководител на XIIб клас

Малина Станишева

Нели Георгиева - Класен ръководител на IХв клас

Росица Стефанова

Френски език

Красимира Петрова

Магдалена Атанасова

Руски език

Ренета Лазарова

Математика

Севденка Петрова

Димитричка Павлова - Класен ръководител на IХб клас

Информатика и информационни технологии

Димитричка Павлова

История и цивилизация

Теодорина Тодорова - Класен ръководител на XIa

Даниела Цонева - Класен ръководител на VIIIб клас

География и икономика

Татяна Великова - Класен ръководител на VIIIa клас

Биология и здравно образование

Петя Генчева

Физика и астрономия

Латинка Кръстева

Химия и опазване на околната среда

Латинка Кръстева - Класен ръководител на Xa клас

Философски цикъл

Даниела Цонева

Музика

Петя Генчева

Изобразително изкуство

Даниела Цонева

Димитричка Павлова

Физкултура и спорт

Красимир Нейчев


Непедагогически персонал:

Библиотекар

Ирина Александрова

Главен счетоводител

Иванка Купринджийска

Касиер/Домакин

Дарина Георгиева

ЗАТС

Надка Атанасова

<