ВИДЕО ГАЛЕРИЯ ЕГ "П.ЯВОРОВ"

Ателие "Уча се да уча" - проект "УСПЕХ"

Ателие "Уча се да уча" - проект "УСПЕХ"

Дигитално студио - проект "УСПЕХ"

Благотворителни турнири 2012г. - част І

Благотворителни турнири 2012г. - част ІІ

Клуб „Бърза помощ в училище" - проект "УСПЕХ"

Изложба "Икебана" VIII клас

Клуб „Природата и светът на младия човек" - проект "УСПЕХ"

"Малкият голям избор"

DSD група 2012г.

DSD група 2012г.