Peyo Yavorov Language High School

10 причини защо да учите в езикова гимназия

10 причини защо да учите в езикова гимназия

1. Ние сме гимназия със свой открояващ се облик и отлична организация!

2. При нас ще получите качествено образование, доказано чрез: високите резултати на Държавните зрелостни изпити и на Външното оценяване в VІІІ клас; успешната реализация на завършилите ХІІ клас при кандидатстване във висши учебни заведения в страната и чужбина; успешно представяне на сертификационни изпити по чужд език (английски, немски – DSD, френски език).

3. Нашите учители са екип от високо квалифицирани и отговорни за резултатите на учениците специалисти, които мислят мащабно, креативно и търсят поле за изява на учениците си в България и извън пределите й.

4. Ние притежаваме учебна среда, която ще ви стимулира да учите и сами да инициирате и ръководите форми, в които ще се изявите пълноценно.

5. Ще преживеете един наситен с дейности училищен живот с незабравими училищни празници.

6. При нас ще използвате максимално пълноценно учебното си време.

7. Ще имате възможност да участвате в езикови международни проекти с пътувания в чужбина – Европа и Америка.

8. Ще имате възможности да сертифицирате знанията си по чуждия език (английски, немски и френски език).

9. При нас взаимодействието с културните институции в България е на много добро ниво – с Британския съвет, с „Гьоте”-Институт, с Френския културен център и посолствата на съответните страни.

10. При нас, благодарение на участието си в различни проекти и клубни форми, учениците израстват като личности, подготвени за предизвикателствата на живота. Учат се да ръководят, планират и поемат отговорности в ситуации, близки до тези, които ще им поднесе техният професионален живот. Учат се да бъдат пълноценни хора и граждани!

Трудното не означава невъзможно!


Защо да уча немски?


Уважаеми седмокласници,
предстои ви избор, който ще очертае следващите пет години от вашия съзнателен живот. Ако обичате предизвикателствата, не се страхувате от трудностите, подчинявате всичко на логика и стройни правила, ние се обръщаме към вас с желание да ви помогнем със следното предложение: изучавайте немски език в ЕГ,

ЗАЩОТО:


♥ Езикът ще ви направи креативни, иновативни, мислещи млади хора и ще ви позволи безплатно да получите двете немски езикови дипломи за нива В1 и В2/C1.


♥  Той ви дава възможност да участвате в националии и международни проекти, организирани от централната служба за академичен обмен, немското посолство и консултантския отдел по немски език.


♥  Чрез него вие може да спечелите престижни награди и отличия в олимпиадите, организирани от МОН, националното състезание по немски език на издателство КЛЕТ, многоезичното състезание, националните състезания „Аз мога тук и сега”, „Интелектика”, състезание по експресивно четен на чужд език.


Вие имате предимството:


♥  да продължите своето образование в немскоговоряща страна -Германия, Австрия, а защо не и в Швейцария, лесно да си намерите добре платена работа у нас и в чужбина, да участвате в регулярно организираните ваканционни екскурзии в различни европейски
държави.

♥  Изборът ви на втори чужд език ще обогати вашата култура и ще ви направи по-търсени и по-ценени.

♥  И не забравяйте – езиците и новите технологии ви отварят врати към житейските предизвикателства и ви предлагат скрити възможности.

Бъдете неповторими и дръзки, слейте се с живота на Езикова гимназия “Пейо Яворов”, за да почувствате пулса на времето и той да се превърне във ваша цел и посока.


В подкрепа на нашите думи ви предлагаме

да чуете мнението на наши бивши възпитаници, намерили своята добра реализация с немски език у нас и в чужбина – Елица, Мария и Виктор.

Елица,

завършила ЕГ през 2009 г. в немска паралелка

Виктор,

завършила ЕГ през 2019 г. в немска паралелка

Мария,

завършила ЕГ през 2019 г. в немска паралелка