Peyo Yavorov Language High School

Правилници, правила, заповеди

Стратегия за развитие на ЕГ “Пейо Яворов” – Силистра,  2023-2028

План – програма за действие по БДП

Планове

Учебни планове

 8 А          8 Б        8 В         9 А        9 Б

10 А        10 Б        11 А         11 Б        12 А        12 Б        12 В

Седмично разписание на часовете – II срок, 2023-2024

 8 А          8 Б        8 В         9 А        9 Б

10 А        10 Б        11 А         11 Б        12 А        12 Б        12 В

Графици

График по НП “Осигуряване на обучение на талантливите ученици за участие в ученически олимпиади”

Форми на обучение

Административни услуги и образци на документи

Вид заявлениеСайта на ЕГНачин на подаване на заявлениетоНачин на получаване на изготвения документСрок за изготвяне на документа
1. Заявление за издаване на справка за успех по години и хорариум учебни часове
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.

✔ по ел. поща
✔ от портиерната  на ЕГ “П. Яворов”

3 работни дни
2.Заявление за издаване на служебна бележка /удостоверение за издаване на карта от БДЖ
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
✔ по ел. поща
✔ от портиерната  на ЕГ “П. Яворов”
2 работни дни
3.Заявление за издаване на служебна бележка /удостоверение за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
✔ по ел. поща
✔ от портиерната  на ЕГ “П. Яворов”
2 работни дни
4.Заявление за издаване на служебна бележка за получени стипендии за представяне във ВУЗ (за братя и сестри)
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
✔ по ел. поща
✔ от портиерната  на ЕГ “П. Яворов”
2 работни дни
5.Заявление за освобождаване от учебни часове по ФВС
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com като се прилага и медицинския документ. Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.Издадената заповед за освобождаване от часовете по ФВС се предоставя на класния ръководител 
6.Мотивирано предложение до класния ръководител за отсъствие на ученик до 15 дни
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиСамо по електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Приема се без подпис само при условие, че е изпратено от служебен акаунт.
След обработка мотивираното предложение се предоставя на класния ръководител. 
7.Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
✔ От канцеларията5 дни
8.Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
✔ От канцеларията5 дни
9.Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
✔ От канцеларията5 дни
10.Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
✔ От канцеларията  
11.Заявление за преместване на ученик в друга форма на обучение
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
Заповедта се получава от канцеларията.5 дни
12.Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка за други форми на обучение
Свали от тук
Секция За нас – Документи – Административни услуги и образци на документиПо електронен път на ел. поща на ЕГ inbox@eg-yavorov.com
Заявлението трябва да е подписано и изпратено сканирано
Заповедта се получава по ел. поща подадена от ученика. 
     
     
    

Защита на личните данни

Достъп до информация

Приемане и преместване на ученик

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на диплома за средно образование

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Нормативни документи

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

Заповед за формите на обучение за учебната 2023/2024 година

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Форми на обучение за учебната 2023/2024 година

Форми на обучение за учебната 2022/2023 година

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

Свободни места в Езикова гимназия за учебната 2022/2023 г.

Свободни места в Езикова гимназия за учебната 2021/2022г.

Форми на обучение за учебната 2021/2022 година

Заповед за формите на обучение за учебната 2021/2022 година

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2021/2022 година

Заповед за организация на учебния ден за периода 31.05.2021г. – 30.06.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 12.04.2021г. – 29.04.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 04.02.2021г. – 17.03.2021г

Заповед за организация на учебния ден за периода 23.11.-23.12.2020г

Заповед за организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

Заповед за почивките между учебните часове

Приложение към Правилника за дейността на училището

Закон за защита от дискриминация

Мерки за повишаване качеството на образование в ЕГ “Пейо Яворов”

Форми на обучение в Езикова гимназия за учебната 2020/2021 г.

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Свободни места в Езикова гимназия

COVID_OPEC нормативни документи

Заповед на МОН за ОРЕС – 27.10.2021 г.

График за организиране на 50% обучение в в ОРЕС за област Силистра

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

План за организация на дейностите при Ковид-19 за учебната 2021-2022 година

Правила за поведение при съмнение за Ковид-19

Правила за превключване в ОРЕС

Правила за организация на работата при Ковид-19 през учебната 2021-2022 година

Процедура за преминаване от присъствено обучение в ОРЕС