Peyo Yavorov Language High School

2023 / 2024 година

Обществен съвет – състав

2022 / 2023 година

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2022/2023 година

Протокол от заседание на Обществения съвет – 08.09.2023 г.

Покана за редовно годишно Общо събрание на 8.09.2023 година

Протокол от заседание на Обществения съвет – 26.01.2023 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 26.01.2023 година

Протокол от заседание на Обществения съвет – 24.01.2023 г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 24.01.2023 година

2021 / 2022 година

Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2021/2022 година

Протокол от заседание на Обществения съвет – 09.09.2022 г.

Покана за заседание на Обществения съвет – 09.09.2022 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет – 10.05.2022 г.

Покана за заседание на Обществения съвет – 10.02.2022 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет – 08.02.2022 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет – 30.08.2021 г.

Покана за заседание на Обществения съвет – 30.08.2021 г.

2020 / 2021 година

Отчет за дейността на Обществения съвет на ЕГ „Пейо Яворов“

Протокол от заседание на Обществения съвет – 20.11.2020 г.

Покана за заседание на Обществения съвет – 20.11.2020 г.

2019 / 2020 година

Протокол 5 – 04.12.2020 г.

Отчет за дейността на Обществения съвет на ЕГ „Пейо Яворов“

Отчет за дейността на Обществения съвет на ЕГ „Пейо Яворов“

Протокол 4 – 03.05.2019 г.

Протокол 3 – 08.09.2020 г.

Протокол 2 – 27.04.2020 г.

Протокол 1 – 13.09.2019 г.

ЗАПОВЕД за определяне поименен състав на членовете на Обществения съвет към ЕГ “Пейо Яворов” – 16.12.2019 г.

Протокол от общо събрание за членове на Обществен съвет – 13.12.2019 г.

ПОКАНА до родителите за учредяване на на Обществен съвет

ПОКАНА до Р. Павлов за учредяване на Обществен съвет

2016 / 2017 година

Отчет за дейността на Обществения съвет към ЕГ “П. Яворов” за 2016-2017 година

ПОКАНА за провеждане на редовно заседание на Обществения съвет към ЕГ “П. Яворов” на 6 март 2017 година

ПОКАНА за провеждане на родителска среща във връзка с избор на Обществен съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на Обществения съвет

ЗАПОВЕД за определяне поименен състав на членовете на Обществения съвет към ЕГ “Пейо Яворов”