Peyo Yavorov Language High School

Международни проекти

Международни проекти

Еразъм +

Erasmus+

The cultural heritage of our land: from art to fork

01.09.2019 – 31.08.2021г.

“Културното наследство на нашата страна – от изкуството до вилицата” с партньори Италия, Полша, Кипър, Гърция, Португалия, България. Проектът е насочен към представяне и опознаване на културата, историята и традициите на всяка държава.

Erasmus+

Clichés et préjugés : œuvrons pour vivre ensemble de manière respectueuse et tolérante

01.09.2019 – 31.08.2021г.

„Клишета и предразсъдъци – да живеем заедно почтително и толерантно” с партньори Австрия, Франция, Италия и България. Проектът е насочен към по-толерантно отношение спрямо различните групи в обществото и да не се робува на клишета и предразсъдъци относно народност, култура, раса, сексуална ориентация или възраст на хората.

Erasmus+

Да отглеждаме мира чрез универсалното братство”

 

В продължение на две години /2017 – 2019/ учениците и учителите от Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра сътворявахме по проект „Еразъм +“ универсалното братство, за да браним мира, въпреки невоенното време….

КА 2, Erasmus+

„Да споделяме нашите стойности в усилието”

Езикова гимназия „Пейо Яворов” – партньор на училища от пет държави – „Жан- Мулен“ (Марсилия, Франция), „ Вентцингер Реалшуле“ (Фрайбург, Германия), „Гимназио Полемиу“ (Пафос, Кипър), „20 Гимназио Каламата“ (Каламата, Гърция), „Леонардо да Винчи“ (Палермо, Италия).

организиран от Гьоте институт

Проект “Младежта дебатира”

2023-2024 г.

Проектът дава своя принос в това младите хора да се научат да изразяват своите възгледи и становища компетентно и убедително на немски като чужд език. 

организиран от Гьоте институт

Проект “Remote Schools”

 

Проектът  на Гьоте-институт си поставя за цел да насърчи професионалния обмен между учители по немски език и директори на училища от Югоизточна Европа, да доразвие предметните и организационните им умения в дистанционното учене в училищен контекст и да изпробва съвместно с няколко пилотни училища концепции и процеси в дистанционен модус.