Peyo Yavorov Language High School

Управителен съвет на настоятелството:

Управителен съвет на настоятелството:

  1. Стела Павлова – Председател
  2. Ана Караджова
  3. Борислав Атанасов
  4. Стоян Петров
  5. Соня Александрова
  6. Маргарита Павлова
  7. Благовеска Тагарова

Устав на СНЦ УН при ЕГ “Пейо Яворов” – гр. Силистра

Доклад на УН за 2019г.