Peyo Yavorov Language High School

Занимания по интереси

Close up of red apple with open book on a table
Клуб
„Английски език – Cambridge“

с ръководител Веселка Кръстева

Тематична област: Езиков свят

Дейността на клуба е с основна цел, подготовка за сертификационен изпит С1 на Кеймбридж – Cambridge C1 Advanced (CAE). Учениците се обучават по подходящ за тази цел  учебник, покриващ формата на изпита. В занятията се използват различни видове онлайн инструменти, за по-лесно и достъпно усвояване на материала.

Клуб
„Hablamos espanol“

с ръководител Румяна Атанасова

Тематична област: Езиков свят

Занятията в училище за изучаване на испански език  включват уроци, упражнения и активности, които целят да развият разбирането, говоренето, четенето и писането на испански. Обичайно се използват учебници, творчески методи на обучение, игри, разговорна практика и аудиовизуални материали, за да се подобри владението на езика. Освен това,  в графика на клуба са предложени и теми в които се подчертава и културната страна на испанскоговорящите страни, което включва познаване на традициите, обичаите и историята на испански значими личности.

Клуб
„Творецът в мен”

с ръководители Елица Райнова, Красимира Петрова

Тематична област: Креативно мислене в действие

Дейността на клуба е насочена към развитие на културни и естетически компетентности чрез художествено творчество на български и френски език, както и изучаване на западноевропейска и българска литература. Чрез развиване на умения за създаване на литературни текстове, техники за творческо писане и работа с дигитални медии учениците създават свои текстове (поезия, проза, сценарии), работят с художествени произведения и  създават материали като статии, кръстословици, игри, училищен вестник и албум с преводи от френски на откъси от известни произведения.

Close up of red apple with open book on a table
Клуб
„Английски език – Cambridge“

с ръководител Веселка Кръстева

Тематична област: Езиков свят

Дейността на клуба е с основна цел, подготовка за сертификационен изпит С1 на Кеймбридж – Cambridge C1 Advanced (CAE). Учениците се обучават по подходящ за тази цел  учебник, покриващ формата на изпита. В занятията се използват различни видове онлайн инструменти, за по-лесно и достъпно усвояване на материала.

Клуб
„Hablamos espanol“

с ръководител Румяна Атанасова

Тематична област: Езиков свят

Занятията в училище за изучаване на испански език  включват уроци, упражнения и активности, които целят да развият разбирането, говоренето, четенето и писането на испански. Обичайно се използват учебници, творчески методи на обучение, игри, разговорна практика и аудиовизуални материали, за да се подобри владението на езика. Освен това,  в графика на клуба са предложени и теми в които се подчертава и културната страна на испанскоговорящите страни, което включва познаване на традициите, обичаите и историята на испански значими личности.

Клуб
„Творецът в мен”

с ръководители Елица Райнова, Красимира Петрова

Тематична област: Креативно мислене в действие

Дейността на клуба е насочена към развитие на културни и естетически компетентности чрез художествено творчество на български и френски език, както и изучаване на западноевропейска и българска литература. Чрез развиване на умения за създаване на литературни текстове, техники за творческо писане и работа с дигитални медии учениците създават свои текстове (поезия, проза, сценарии), работят с художествени произведения и  създават материали като статии, кръстословици, игри, училищен вестник и албум с преводи от френски на откъси от известни произведения.

Close up of red apple with open book on a table
Клуб
„Английски език – Cambridge“

с ръководител Веселка Кръстева

Тематична област: Езиков свят

Дейността на клуба е с основна цел, подготовка за сертификационен изпит С1 на Кеймбридж – Cambridge C1 Advanced (CAE). Учениците се обучават по подходящ за тази цел  учебник, покриващ формата на изпита. В занятията се използват различни видове онлайн инструменти, за по-лесно и достъпно усвояване на материала.

Клуб
„Hablamos espanol“

с ръководител Румяна Атанасова

Тематична област: Езиков свят

Занятията в училище за изучаване на испански език  включват уроци, упражнения и активности, които целят да развият разбирането, говоренето, четенето и писането на испански. Обичайно се използват учебници, творчески методи на обучение, игри, разговорна практика и аудиовизуални материали, за да се подобри владението на езика. Освен това,  в графика на клуба са предложени и теми в които се подчертава и културната страна на испанскоговорящите страни, което включва познаване на традициите, обичаите и историята на испански значими личности.

Клуб
„Творецът в мен”

с ръководители Елица Райнова, Красимира Петрова

Тематична област: Креативно мислене в действие

Дейността на клуба е насочена към развитие на културни и естетически компетентности чрез художествено творчество на български и френски език, както и изучаване на западноевропейска и българска литература. Чрез развиване на умения за създаване на литературни текстове, техники за творческо писане и работа с дигитални медии учениците създават свои текстове (поезия, проза, сценарии), работят с художествени произведения и  създават материали като статии, кръстословици, игри, училищен вестник и албум с преводи от френски на откъси от известни произведения.

Close up of red apple with open book on a table
Клуб
„Английски език – Cambridge“

с ръководител Веселка Кръстева

Тематична област: Езиков свят

Дейността на клуба е с основна цел, подготовка за сертификационен изпит С1 на Кеймбридж – Cambridge C1 Advanced (CAE). Учениците се обучават по подходящ за тази цел  учебник, покриващ формата на изпита. В занятията се използват различни видове онлайн инструменти, за по-лесно и достъпно усвояване на материала.

Клуб
„Hablamos espanol“

с ръководител Румяна Атанасова

Тематична област: Езиков свят

Занятията в училище за изучаване на испански език  включват уроци, упражнения и активности, които целят да развият разбирането, говоренето, четенето и писането на испански. Обичайно се използват учебници, творчески методи на обучение, игри, разговорна практика и аудиовизуални материали, за да се подобри владението на езика. Освен това,  в графика на клуба са предложени и теми в които се подчертава и културната страна на испанскоговорящите страни, което включва познаване на традициите, обичаите и историята на испански значими личности.

Клуб
„Творецът в мен”

с ръководители Елица Райнова, Красимира Петрова

Тематична област: Креативно мислене в действие

Дейността на клуба е насочена към развитие на културни и естетически компетентности чрез художествено творчество на български и френски език, както и изучаване на западноевропейска и българска литература. Чрез развиване на умения за създаване на литературни текстове, техники за творческо писане и работа с дигитални медии учениците създават свои текстове (поезия, проза, сценарии), работят с художествени произведения и  създават материали като статии, кръстословици, игри, училищен вестник и албум с преводи от френски на откъси от известни произведения.

Клуб „Младежта дебатира“

с ръководител Нели Георгиева

Тематична област: Езиков свят

За подготовката на ученици за участие в състезанието “Младежта дебатира” на немски език, е важно да се осигури цялостно обучение по дебатиране на немски, както и подпомагане на техните умения в областта на езика и културата. Участниците в клуба развиват своите умения за изразяване на немски и усвояват специфични фрази и думи, които се използват в дебатирания контекст. Важно е да се акцентира върху правилното произношение и граматика, както и на разбирането на сложни теми на немски език. Учениците се запознават със структурата на дебатирането, включително аргументация, като усвояват техники за подготовка на дебатни аргументи и участват в симулации на реални дебатни ситуации.

Клубове „Волейбол – юноши”и „Волейбол – девойки”

с ръководител Ивайло Желязков

Тематична област: Колективни спортове, 8-10 клас

Заниманията по волейбол за девойки и юноши обикновено включват обучение по основите на играта, подобряване на техниката на ударите, приемане и подаване на топката, както и развитие на спортни умения. Участниците усвояват както основните, така и специфични техники, които са необходими за участието в състезания и турнири. Занятията по волейбол се фокусират върху развитието на физическата форма, координацията и спортната дисциплина. Популярни са и упражненията за работа в екип и стратегическото мислене. Заниманията по волейбол предлагат вълнуваща възможност за участие в този популярен спорт, като едновременно с това допринасят за здравословния начин на живот и стимулират екипната работа и приятелските връзки.

Спортен Клуб
по тенис на маса

с ръководител Ивайло Желязков

Тематична област: Индивидуални спортове

Заниманията по тенис на маса за ученици  включват обучение по основите на играта, подобряване на техниката на ударите, тактика и стратегия, както и участие в състезания и турнири. Училището предоставя съоръжения за трениране, квалифициран ръководител и възможности за състезателна дейност. Тези занимания не само насърчават физическата активност, но и развиват координацията, концентрацията и стратегическото мислене на учениците. Занятията по тенис на маса представляват добра възможност за забавление и същевременно развитие на уменията на учениците.

Close up of red apple with open book on a table
Клуб „Младежта дебатира“

с ръководител Нели Георгиева

Тематична област: Езиков свят

За подготовката на ученици за участие в състезанието “Младежта дебатира” на немски език, е важно да се осигури цялостно обучение по дебатиране на немски, както и подпомагане на техните умения в областта на езика и културата. Участниците в клуба развиват своите умения за изразяване на немски и усвояват специфични фрази и думи, които се използват в дебатирания контекст. Важно е да се акцентира върху правилното произношение и граматика, както и на разбирането на сложни теми на немски език. Учениците се запознават със структурата на дебатирането, включително аргументация, като усвояват техники за подготовка на дебатни аргументи и участват в симулации на реални дебатни ситуации.

Клубове „Волейбол – юноши”и „Волейбол – девойки”

с ръководител Ивайло Желязков

Тематична област: Колективни спортове, 8-10 клас

Заниманията по волейбол за девойки и юноши обикновено включват обучение по основите на играта, подобряване на техниката на ударите, приемане и подаване на топката, както и развитие на спортни умения. Участниците усвояват както основните, така и специфични техники, които са необходими за участието в състезания и турнири. Занятията по волейбол се фокусират върху развитието на физическата форма, координацията и спортната дисциплина. Популярни са и упражненията за работа в екип и стратегическото мислене. Заниманията по волейбол предлагат вълнуваща възможност за участие в този популярен спорт, като едновременно с това допринасят за здравословния начин на живот и стимулират екипната работа и приятелските връзки.

Спортен Клуб
по тенис на маса

с ръководител Ивайло Желязков

Тематична област: Индивидуални спортове

Заниманията по тенис на маса за ученици  включват обучение по основите на играта, подобряване на техниката на ударите, тактика и стратегия, както и участие в състезания и турнири. Училището предоставя съоръжения за трениране, квалифициран ръководител и възможности за състезателна дейност. Тези занимания не само насърчават физическата активност, но и развиват координацията, концентрацията и стратегическото мислене на учениците. Занятията по тенис на маса представляват добра възможност за забавление и същевременно развитие на уменията на учениците.

Close up of red apple with open book on a table
Клуб „Младежта дебатира“

с ръководител Нели Георгиева

Тематична област: Езиков свят

За подготовката на ученици за участие в състезанието “Младежта дебатира” на немски език, е важно да се осигури цялостно обучение по дебатиране на немски, както и подпомагане на техните умения в областта на езика и културата. Участниците в клуба развиват своите умения за изразяване на немски и усвояват специфични фрази и думи, които се използват в дебатирания контекст. Важно е да се акцентира върху правилното произношение и граматика, както и на разбирането на сложни теми на немски език. Учениците се запознават със структурата на дебатирането, включително аргументация, като усвояват техники за подготовка на дебатни аргументи и участват в симулации на реални дебатни ситуации.

Клубове „Волейбол – юноши” и „Волейбол – девойки”

с ръководител Ивайло Желязков

Тематична област: Колективни спортове, 8-10 клас

Заниманията по волейбол за девойки и юноши обикновено включват обучение по основите на играта, подобряване на техниката на ударите, приемане и подаване на топката, както и развитие на спортни умения. Участниците усвояват както основните, така и специфични техники, които са необходими за участието в състезания и турнири. Занятията по волейбол се фокусират върху развитието на физическата форма, координацията и спортната дисциплина. Популярни са и упражненията за работа в екип и стратегическото мислене. Заниманията по волейбол предлагат вълнуваща възможност за участие в този популярен спорт, като едновременно с това допринасят за здравословния начин на живот и стимулират екипната работа и приятелските връзки.

Спортен Клуб
по тенис на маса

с ръководител Ивайло Желязков

Тематична област: Индивидуални спортове

Заниманията по тенис на маса за ученици  включват обучение по основите на играта, подобряване на техниката на ударите, тактика и стратегия, както и участие в състезания и турнири. Училището предоставя съоръжения за трениране, квалифициран ръководител и възможности за състезателна дейност. Тези занимания не само насърчават физическата активност, но и развиват координацията, концентрацията и стратегическото мислене на учениците. Занятията по тенис на маса представляват добра възможност за забавление и същевременно развитие на уменията на учениците.

lisa-keffer-i0kB5B9J8Ds
Клуб „Младежта дебатира“

с ръководител Нели Георгиева

Тематична област: Езиков свят

За подготовката на ученици за участие в състезанието “Младежта дебатира” на немски език, е важно да се осигури цялостно обучение по дебатиране на немски, както и подпомагане на техните умения в областта на езика и културата. Участниците в клуба развиват своите умения за изразяване на немски и усвояват специфични фрази и думи, които се използват в дебатирания контекст. Важно е да се акцентира върху правилното произношение и граматика, както и на разбирането на сложни теми на немски език. Учениците се запознават със структурата на дебатирането, включително аргументация, като усвояват техники за подготовка на дебатни аргументи и участват в симулации на реални дебатни ситуации.

Клубове „Волейбол – юноши”и „Волейбол – девойки”

с ръководител Ивайло Желязков

Тематична област: Колективни спортове, 8-10 клас

Заниманията по волейбол за девойки и юноши обикновено включват обучение по основите на играта, подобряване на техниката на ударите, приемане и подаване на топката, както и развитие на спортни умения. Участниците усвояват както основните, така и специфични техники, които са необходими за участието в състезания и турнири. Занятията по волейбол се фокусират върху развитието на физическата форма, координацията и спортната дисциплина. Популярни са и упражненията за работа в екип и стратегическото мислене. Заниманията по волейбол предлагат вълнуваща възможност за участие в този популярен спорт, като едновременно с това допринасят за здравословния начин на живот и стимулират екипната работа и приятелските връзки.

Спортен Клуб
по тенис на маса

с ръководител Ивайло Желязков

Тематична област: Индивидуални спортове

Заниманията по тенис на маса за ученици  включват обучение по основите на играта, подобряване на техниката на ударите, тактика и стратегия, както и участие в състезания и турнири. Училището предоставя съоръжения за трениране, квалифициран ръководител и възможности за състезателна дейност. Тези занимания не само насърчават физическата активност, но и развиват координацията, концентрацията и стратегическото мислене на учениците. Занятията по тенис на маса представляват добра възможност за забавление и същевременно развитие на уменията на учениците.

Клуб
„Танцувай с мен“

с ръководител Севденка Петрова

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Заниманията в училище по фолклорни танци предоставят на учениците възможност да изучават, учат и практикуват автентични народни танци и традиционни танцови обичаи от различни области и региони в България. Тези занимания обикновено включват уроци по основни техники, ритъм, стъпки и позиции на фолклорните танци, както и изучаване на историята и значението им. Освен това, чрез участието си в изпълнения и събития, учениците споделят своите умения и се научават да работят като част от един екип.

Клуб „Театър“

с ръководител Христов Христов

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Заниманията в този клуб предоставят на учениците вълнуваща възможност за изразяване, сътрудничество и развитие на артистични умения. Те включват различни аспекти на театралното изкуство като актьорско майсторство, сценография, осветление, костюми, сценарии и режисура. Чрез участието в заниманията на Клуб „Театър“, учениците придобиват умения като публично говорене, емоционално изразяване, артистична флексибилност и работа в екип, които са много полезни и различни.

Клуб
„Гейминг концепции“

с ръководител Севденка Петрова

Тематична област: Дигитална креативност

„Гейминг концепции“  е първо по рода си иновативно занимание по интереси за България със STEM и практическа насоченост, което ангажира и мотивира ученици, да участват в извънкласни дейности. Стимулира повишение на успеха и посещаемостта на учениците в училище.

Програмата е със STEM насоченост и фокус върху придобиване на ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците. Всичко това е през призмата на видеоигрите и електронните спортове! По този начин интересът им към игрите и ученето чрез преживяване се пренасят в класната стая и спомагат за повишаването на образователните резултати, ангажираността, уменията и постиженията.

Клуб
„Танцувай с мен“

с ръководител Севденка Петрова

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Заниманията в училище по фолклорни танци предоставят на учениците възможност да изучават, учат и практикуват автентични народни танци и традиционни танцови обичаи от различни области и региони в България. Тези занимания обикновено включват уроци по основни техники, ритъм, стъпки и позиции на фолклорните танци, както и изучаване на историята и значението им. Освен това, чрез участието си в изпълнения и събития, учениците споделят своите умения и се научават да работят като част от един екип.

Клуб „Театър“

с ръководител Христов Христов

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Заниманията в този клуб предоставят на учениците вълнуваща възможност за изразяване, сътрудничество и развитие на артистични умения. Те включват различни аспекти на театралното изкуство като актьорско майсторство, сценография, осветление, костюми, сценарии и режисура. Чрез участието в заниманията на Клуб „Театър“, учениците придобиват умения като публично говорене, емоционално изразяване, артистична флексибилност и работа в екип, които са много полезни и различни.

Клуб
„Гейминг концепции“

с ръководител Севденка Петрова

Тематична област: Дигитална креативност

„Гейминг концепции“  е първо по рода си иновативно занимание по интереси за България със STEM и практическа насоченост, което ангажира и мотивира ученици, да участват в извънкласни дейности. Стимулира повишение на успеха и посещаемостта на учениците в училище.

Програмата е със STEM насоченост и фокус върху придобиване на ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците. Всичко това е през призмата на видеоигрите и електронните спортове! По този начин интересът им към игрите и ученето чрез преживяване се пренасят в класната стая и спомагат за повишаването на образователните резултати, ангажираността, уменията и постиженията.

Клуб
„Танцувай с мен“

с ръководител Севденка Петрова

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Заниманията в училище по фолклорни танци предоставят на учениците възможност да изучават, учат и практикуват автентични народни танци и традиционни танцови обичаи от различни области и региони в България. Тези занимания обикновено включват уроци по основни техники, ритъм, стъпки и позиции на фолклорните танци, както и изучаване на историята и значението им. Освен това, чрез участието си в изпълнения и събития, учениците споделят своите умения и се научават да работят като част от един екип.

Клуб „Театър“

с ръководител Христов Христов

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Заниманията в този клуб предоставят на учениците вълнуваща възможност за изразяване, сътрудничество и развитие на артистични умения. Те включват различни аспекти на театралното изкуство като актьорско майсторство, сценография, осветление, костюми, сценарии и режисура. Чрез участието в заниманията на Клуб „Театър“, учениците придобиват умения като публично говорене, емоционално изразяване, артистична флексибилност и работа в екип, които са много полезни и различни.

Клуб
„Гейминг концепции“

с ръководител Севденка Петрова

Тематична област: Дигитална креативност

„Гейминг концепции“  е първо по рода си иновативно занимание по интереси за България със STEM и практическа насоченост, което ангажира и мотивира ученици, да участват в извънкласни дейности. Стимулира повишение на успеха и посещаемостта на учениците в училище.

Програмата е със STEM насоченост и фокус върху придобиване на ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците. Всичко това е през призмата на видеоигрите и електронните спортове! По този начин интересът им към игрите и ученето чрез преживяване се пренасят в класната стая и спомагат за повишаването на образователните резултати, ангажираността, уменията и постиженията.

Клуб
„Танцувай с мен“

с ръководител Севденка Петрова

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Заниманията в училище по фолклорни танци предоставят на учениците възможност да изучават, учат и практикуват автентични народни танци и традиционни танцови обичаи от различни области и региони в България. Тези занимания обикновено включват уроци по основни техники, ритъм, стъпки и позиции на фолклорните танци, както и изучаване на историята и значението им. Освен това, чрез участието си в изпълнения и събития, учениците споделят своите умения и се научават да работят като част от един екип.

Клуб „Театър“

с ръководител Христов Христов

Тематична област: Сценични и танцови изкуства

Заниманията в този клуб предоставят на учениците вълнуваща възможност за изразяване, сътрудничество и развитие на артистични умения. Те включват различни аспекти на театралното изкуство като актьорско майсторство, сценография, осветление, костюми, сценарии и режисура. Чрез участието в заниманията на Клуб „Театър“, учениците придобиват умения като публично говорене, емоционално изразяване, артистична флексибилност и работа в екип, които са много полезни и различни.

Клуб
„Гейминг концепции“

с ръководител Севденка Петрова

Тематична област: Дигитална креативност

„Гейминг концепции“  е първо по рода си иновативно занимание по интереси за България със STEM и практическа насоченост, което ангажира и мотивира ученици, да участват в извънкласни дейности. Стимулира повишение на успеха и посещаемостта на учениците в училище.

Програмата е със STEM насоченост и фокус върху придобиване на ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците. Всичко това е през призмата на видеоигрите и електронните спортове! По този начин интересът им към игрите и ученето чрез преживяване се пренасят в класната стая и спомагат за повишаването на образователните резултати, ангажираността, уменията и постиженията.