Peyo Yavorov Language High School

Стипендии, учебна 2023-2024 г.

Стипендии,
учебна 2023-2024 г.

Вътрешни правила за отпускане на стипендия на учениците след завършено основно образование