Peyo Yavorov Language High School

За учебната 2024/2025г. Езикова гимназия „Пейо Яворов” ще осъществи прием в 2 паралелки,

както следва:

За учебната 2024/2025г.
ЕГ „Пейо Яворов” ще осъществи
прием в 2 паралелки,
както следва:

Профил "Чужди езици"

с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1 паралелка

 1. Първи чужд езикАНГЛИЙСКИ
 2. Втори чужд език – по избор между френски или немски език от IX клас; Избира се от ученика в края на VIII клас и се изучава в IX, X, XI и XII клас.
 3. Трети профилиращ  предмет – избира се от ученика в края на X клас и се изучава във втори гимназиален етап – XI и XII клас.

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от: утроената оценка от НВО по български език и литература; оценката от НВО по математика; оценките по български език и литература и по чужд език от Свидетелството за основно образование.

Бал = 3× (оценка от НВО по БЕЛ) + (оценка от НВО по математика) + (оценка по БЕЛ и оценка по чужд език от Свидетелството за основно образование).

Профил "Чужди езици"

с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК

1 паралелка

 1. Първи чужд езикНЕМСКИ
 2. Втори чужд език –  по избор между френски или английски език от IX клас; Избира се от ученика в края на VIII клас и се изучава в IX, X, XI и XII клас.
 3. Трети профилиращ  предмет – избира се от ученика в края на X клас и се изучава във втори гимназиален етап – XI и XII клас.

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от: утроената оценка от НВО по български език и литература; оценката от НВО по математика; оценките по български език и литература и по чужд език от Свидетелството за основно образование.

Бал = 3× (оценка от НВО по БЕЛ) + (оценка от НВО по математика) + (оценка по БЕЛ и оценка по чужд език от Свидетелството за основно образование).

Профил

“Чужди езици”

с интензивно изучаване на

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

прием в 1 паралелка

 1. Първи чужд езикАНГЛИЙСКИ
 2. Втори чужд език – по избор между френски или немски език от IX клас; Избира се от ученика в края на VIII клас и се изучава в IX, X, XI и XII клас.
 3. Трети профилиращ  предмет – избира се от ученика в края на X клас и се изучава във втори гимназиален етап – XI и XII клас.

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от: утроената оценка от НВО по български език и литература; оценката от НВО по математика; оценките по български език и литература и по чужд език от Свидетелството за основно образование.

Бал = 3× (оценка от НВО по БЕЛ) + (оценка от НВО по математика) + (оценка по БЕЛ и оценка по чужд език от Свидетелството за основно образование).

Профил

“Чужди езици”

с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК

прием в 1 паралелка

 1. Първи чужд езикНЕМСКИ
 2. Втори чужд език –  по избор между френски или английски език от IX клас; Избира се от ученика в края на VIII клас и се изучава в IX, X, XI и XII клас.
 3. Трети профилиращ  предмет – избира се от ученика в края на X клас и се изучава във втори гимназиален етап – XI и XII клас.

За профил „Чужди езици” балът за класиране се образува като сбор от: утроената оценка от НВО по български език и литература; оценката от НВО по математика; оценките по български език и литература и по чужд език от Свидетелството за основно образование.

Бал = 3× (оценка от НВО по БЕЛ) + (оценка от НВО по математика) + (оценка по БЕЛ и оценка по чужд език от Свидетелството за основно образование).

ДОКУМЕНТИ

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2024/2025 година

Времеви график за записване на ученици и приемане на документи в училището – по дати и дни- очаквайте скоро!

Съвети при

Първата стъпка, която кандидатът трябва да направи преди попълването на заявлението за класиране, е да изясни добре желанията си, тоест кандидатът трябва да може да се съобрази със следното:

 1. В каква област на познанието са насочени индивидуалните интереси на ученика?
 2. Чуждите езици, които ученикът е изучавал досега и каква е степента им на овладяване?
 3. Необходимо ли е да продължи изучаването им, или е по-добре да се насочи към друг чужд език?

След като са определени чуждите езици, те се подреждат в ред според предпочитанията на ученика.

Какъв вид подготовка предпочита –профилирана или професионална?

Какво очаква ученикът от средното си образование?

Как вижда своята реализация след това.

Ако прогнозите показват, че ученикът не може да бъде приет в най-желаните училища, той как той предпочита да продължи обучението си в VIII клас:
в паралелка, в която се обучават ученици, които не са се явили на приемни изпити или не са ги издържали успешно;
в паралелка с прием с изпит, независимо, че не е най-предпочитаната от ученика.

Какво трябва да знаете след 7. клас
 1. Какво е нивото на подготовка и академичната реализация на випускниците на училището;
 2. Каква е атмосферата в училището;
 3. Какво е нивото на преподавателския екип? Дали в училището има академичен подход, базиран върху съвременни стандарти;
 4. Работи ли училището с преподаватели чужденци;
 5. Дали методите на обучение мотивират децата да учат;
 6. Изключителност – нещата, които са в плюс на това училище спрямо останалите;
 7. Наплив – брой кандидати за 1 място; брой приети по първо желание;
 8. Стойност на минималния приемен бал за учениците;
 9. Резултати на ДЗИ;
 10. Успехи в конкурси – високи постижения в олимпиади и други;
 11. Ниво на езиково обучение;
 12. Подготовка за сертификати и дипломи признати в университетите в чужбина;
 13. Извънкласни форми – колко и какви;
 14. Обмен с училища в чужбина;
 15. Материална база: модерна база, която създава ефективна среда за обучение;
 16. Режим на организация на учебните занятия – едносменен или двусменен.
Попълване на след 7. клас

Правилната стратегия е: на първо място, като първо желание в заявлението се поставя училището, в което ученикът най-много желае да продължи образованието си. Шансът да бъдете приети в предпочитаното от Вас училище се увеличава, ако посочите всичките му профили последователно на първите позиции и чак тогава преминете към попълване на следващи желания в заявлението за класиране.

Подредените желания за първи етап в това заявление остават същите и за втори етап на класиране / не може да се пренареждат, добавят или премахват/.