Peyo Yavorov Language High School

Статут "Иновативно училище"

Статут "Иновативно училище"

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето.

Учители и ученици от град Силистра и град Айтос гостуваха в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Челопеч, като част от
Национална програма „Иновации в действие“.


По време на посещението си, гостите от ЕГ „Пейо Яворов“ и СУ „Никола Йонков Вапцаров“, наблюдаваха иновативни уроци по „3D принтиране“ и „Роботика и програмиране“. В часовете учениците бяха разделени на 2 групи.


Първата група наблюдава изработване на емблемата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на 3D принтер посредством софтуер на Ultimaker Cura 2+. Учениците имаха възможност сами да опитат да работят със софтуера и да наблюдават как се разпечатва емблемата на училището от специална пластмаса на 3Д принтера.


Втората група наблюдава час по „Роботика и програмиране“. Участваха в разработването на мисия, която робота трябва да изпълни. Учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ влязоха в ролята на ментори, като учеха гостите ни на методите на програмиране и управление на робота от специален софтуер LEGO Mindstorm EV3 посредстом компютър или мобилен телефон.


След първоначалната част учениците размениха своите места, за да могат и двете групи да се запознаят с иновативните методи на учене чрез преживяване на уменията на 21 век, необходими на всички, а именно „Математическа грамотност“, „Критично мислене“, „Работа в екип“, „Сътрудничество“ и „Умение за учене“.

Учениците взеха участие и в уроци по математика, история, английски, а също и в урок по английски език, свързан с роботи в ЧПГЧО Челопеч с Анастасия Димитрова. Официален гост по националната програма бе Магдалена Ананиева – експерт от РУО София регион.

Тридневната визита приключи с посещение на Община Челопеч и Дънди Прешъс Металс Челопеч, където гостите ни имаха възможност да се запознаят с културата и традициите в Община Челопеч и да навлязат в света на миньорите, посредством ЗД визуализация в ДПМ.

Учители и ученици от страната гостуваха в ЕГ


„Иновации в действие” – в рамките на тази национална програма в Езикова гимназия „П. Яворов” гостуваха ученици и учители от СУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ”, Русе и от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Челопеч. Тяхното тридневно посещение в Силистра беше планирано като диалог между съмишленици, които търсят нови пътища към различното образование. А протече и като диалог между историята и културата на двата града. Ученици от Езикова гимназия бяха екскурзоводи и представиха древна Силистра на гостите, галерията, музеите. След това посрещнаха гостите във фоайето ЕГ – с музика, танци, с настроение и усмивки.

Настроението продължи и през следващите дни, и по време на работните срещи и посещения на уроци. И така показа в действие един от съществените белези на иновативното обучение – учене с интерес, без скука.

Училищният план за иновация „Заедно в света на физиката”, предизвикателствата, които екипът среща в работата си, резултатите от дейностите бяха представени от Магдалена Атанасова – директор на гимназията. А след това идеите и принципите, заложени в него, бяха онагледени с бинарен урок по физика на английски език на тема „Принципите на механиката”, изнесен от Латинка Димитрова, преподавател по физика и астрономия и Маргарита Колева, преподавател по английски език. С ракета от балон деветокласниците демонстрираха реактивно движение; с монети, бонбони и лист хартия те показаха инерция и сили, втори принцип на механиката; а с ракета и октопод в едно – реактивно движение. Със силомери гостите измериха силата на действие и силата на противодействие – трети принцип на механиката. Дейвид Ганчев, ученик от Челопеч, сподели, че е силно впечатлен от динамиката на урока, от бързата смяна на методите на преподаване и различните задачи. Червени, зелени и черни бяха учениците от десети А клас . В трите цветни писти ги очакваха три различни типа задачи, като всеки цвят е свързан с определена степен на трудност. Но това, което най-много впечатли гостуващите учители , е , че учениците сами си избират пистата , по която ще работят. Сами оценяват подготовката си и си правят изводи, докато следят представянето на другите „писти”. От урока „Магнитно поле“ отсъстваше онова делене на стар и нов материал – учениците усвоиха новите знания, като бяха поставени в ролята на откриватели, експериментатори, учени като си припомняха знания, провеждаха експерименти с магнити, магнитни стрелки и железни стърготини, правиха изводи, използваха различни приложения. И на финала трябваше да опишат урока с една дума. На стената в класната стая се появиха думите: Полезен; забавен; чудесен; интересен; невероятен.


В света на информационните технологии, но на немски език, гостите от Русе и Челопеч, навлязоха благодарение на Димитричка Павлова, учител по информатика и Ренета Лазарова, учител по немски език. Трудната материя за компютърните мрежи беше представена на деветокласниците така, че те да свързват новите понятия и думите на немски език с нещата от живота; да се замислят как са създадени думите, откъде са произлезли. Връзките между компютрите-връзките между езиците – връзките между хората … Павел Павлов и Десиана Борисова от Русе усетиха това послание на урока и казаха, че им е интересно, защото преходът между български и немски е поднесен „с лекота и е любопитно, понеже се правят връзки между думите и се обясняват понятия”. Какво още ги е впечатлило и за какво ще разкажат, когато се върнат в Русе? –Обстановката в цялото училище, заявиха те. Първият етаж, заради който с удоволствие биха идвали на училище. Отношенията между учители и ученици, които си партнират в обучението. Но най-много-звънецът. Защото всъщност няма звънец. Часовете в ЕГ завършват с мелодия. Тя звучи и в петте минути от междучасието и създава настроение.
Положителен психоклимат, настроение, усмивки – в гимназията това не са думи само за междучасието. В това се убедиха всички, които присъстваха на урока по биология, в който ученици от единадесети клас обучаваха ученици от девети клас. Този тип уроци са вече традиция в ЕГ. Те са успешни , различни и оригинални, благодарение на преподавателя по биология Петя Генчева. Три отбора деветокласници се състезаваха в различни типове игри – така подбрани, че да покажат не толкова натрупани знания, колкото здравното образование, което децата придобиват. Както и уменията за общуване между връстници, както и компетентността и отговорността на единадесетокласниците. Изпитващите единадесетокласници и изпитваните деветокласници заедно си преговориха основни понятия , термини и полезни знания за храните, витамините, органите, жизнените процеси, докато играеха на игрите „Честит рожден ден”, „Усет и знания”, „Бесеница”. Победи отбор „Витамин С”. Макар че в такъв урок победители и победени няма. Защото побеждават диалогът и партнирането. Един от приоритетите на ЕГ винаги е бил стремежът за креативна и приятна атмосфера на работа, в която учениците да се чувстват партньори в усвояването на знанията. Стремеж на целия екип на ЕГ е това да се случва не само в часовете по програмата за иновации, а и във всички останали. Вероятно това са доловили и гостуващите учители, които споделиха, че са впечатлени от атмосферата на сътрудничество, от динамиката на уроците и от уменията на учениците да говорят, да обосновават мнението си, да общуват помежду си. Колкото и перспективно да е иновативното обучение, колкото и цветни писти или приложения да бъдат използвани в него, не би постигнало своите цели, ако не възпитаваше ето такива млади хора – с умения да се представят и да дават възможност на човека до тях да се представи, да отговарят и да провокират отговори, като работят в екип и ценят усилията на хората около тях.