Peyo Yavorov Language High School
Линия на времето

Нашата история история история

През 2024 г. Езикова гимназия "Пейо Яворов" - гр. Силистра отбеляза своята 34-та годишнина

80-те години на 20 век
По решение на Окръжен съвет за народна просвета се профилират трите най-големи средни общообразователни училища в Силистра
01
По-късно през 80-те
ЕСПУ "Ив. Вазов" разкрива паралелки с интензивно изучаване на чужди езици - английски, немски и френски език (с подготвителен клас след седми и по учебния план на езиковите училища).
02
През 1985 - 1986 г.
След конкурсен изпит за кандидатите е приет първият випуск с по една паралелка английски, немски и френски език.
03
През 1985-1986 г.
Училището се преименува в ЕСПУ с преподаване на чужди езици "Иван Вазов"
04
През 1990 г. - Виж повече за началото на ЕГ
През 1990 г., петата година от приемането на първия випуск, чуждоезиковите паралелки са общо 15 и това дава основание те да бъдат обособени в самостоятелна Езикова гимназия.
05
Защо е избрано името Пейо Яворов
Красимир Коев, първият директор на Езикова гимназия, споделя: "Онова, което отличаваше Езиковата гимназия още от учредяването й, беше духът на свободомислие - "отвореното училище" срещу "затвореното училище" на статуквото.
06
2002 г. - Вижте повече за немската езикова диплома
През м. юни 2004 г. е първото посещение на координатора към консултантския отдел за разпространение на немския език в България в час по история на немски език в 9. клас. Доброто представяне на учениците е повод за откриване на процедура за проучване и наблюдение на преподавателската работа и нивото на подготовка в гимназията...
07
От 1992 г. учениците създават Вестник "ЕЛИТ"
Вестник „Елит” и алманах „Копнение” - традиционни за училището извънкласни форми на изява. Датират от 1992 г. – вестник „Елит” и от 1998 г. – алманах „Копнение”. Те са резултат от труда на учениците и учителите по български език и литература. Списват се от ученици, които са творци, журналисти, репортери и фотографи.
08