Peyo Yavorov Language High School

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Цели:

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие в колективни спортове и изкуства;

Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства;

Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и развитие на спортните способности на учениците.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

За учебната 2023/2024 г. Езикова гимназия „Пейо Яворов“ участва в Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 2 „Спорт“ с два отбора:

  • по волейбол: момчета, възрастова група XI – XII клас и
  • волейбол: момичета, възрастова група XI – XII клас с ръководител Димитър Миланов.

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

ЕГ „Пейо Яворов“  участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на следните отбори:

Модул 2. Спорт
Групи:
1. Волейбол – девойки / възрастова група – VIII – X клас и възрастова група – XI-XII клас/, с ръководител треньор по „Волейбол“
2. Волейбол – юноши / възрастова група – VIII – X клас и възрастова група – XI-XII клас/ с ръководител треньор по „Волейбол“

Училището може да сключва договор с външни специалисти и търси треньор по волейбол за предвидените групи.