Peyo Yavorov Language High School

МЕЖДУНАРОДНИ МЛАДЕЖКИ ДЕБАТИ В ЦЕНТРАЛНА, ИЗТОЧНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Демократичните държави се нуждаят от граждани, които поставят критични въпроси, изразяват своето мнение, но и умеят да изслушват другите и да се отнасят към техните възгледи справедливо и безпристрастно. Международни младежки дебати тренира тези основни умения като единственото международно състезание за дебати на немски език за ученици в Централна, Източна Европа и Югоизточна Европа.

Идеята
Проектът дава своя принос в това младите хора да се научат да изразяват своите възгледи и становища компетентно и убедително на немски като чужд език. Съзтезанието подпомага дебатирането като средство за демократичен диалог и насърчава активното многоезичие в Европа. Предмет на състезанието е дебатирането на немски език по теми от областта на училищното ежедневие, гражданските и човешки права, история и Европа.

Обучение и състезание
В началото на учениците предстои период от няколко месеца, в който те се подготвят за дебатирането по определена учебна програма и се занимават със съдържанието на важни теми. Следва фазата на състезанията, която започва с училищен и регионален кръг и води до полуфинал и финал. Класиралите се на първо и второ място от всяка страна достигат Международния финал, който се провежда всяка година през есента в една от участващите страни.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

От учебната 2023/24 ученици на Езикова гимназия “Пейо Яворов”, изучаващи немски език, под ръководството на г-жа Нели Георгиева, работят по международния проект “Младежта дебатира” , който се провежда в няколко кръга. На 28.02 се проведе училищният етап на състезанието на тема “Трябва ли младежта до 18г. да консумира алкохол?”. Участниците в дебата Ясемин Селим, Селин Неджат, Джем Джеват и Денислав Иванов,ученици от XI б , се готвиха за своята изява в продължение на пет месеца. Всички участници се представиха достойно и заслужават адмирации. Журито в състав: председател г-жа Росица Стефанова и членове – Даян Петков и Михаил Добрев, ученици от XII в клас, изучаващи немски език, отличи Джем Джеват и Ясемин Селим, които ще продължат своето участие и ще представят ЕГ на регионалния кръг за Източна България. Състезанието “Младежта дебатира” на немски език е международно и се провежда ежегодно, като заключителният му етап се провежда в Германия.
Поздравления за участниците и успех на следващия кръг!