Peyo Yavorov Language High School

Национална кампания на МОСВ ,,За чиста околна среда‘‘ Проект "Зелената идея за нашето училище"

Проектът на ЕГ – „Зелената идея за моето училище” – ще бъдe финансиран в Националната кампания “Чиста околна среда – 2016 г.” на тема „Обичам природата и аз участвам“.
 
От постъпилите 800 проекта на училища и обединени детски комплекси, ще бъдат финансирани 127 проекта със средства в размер до 5 000 лв.
 
Специални благодарности на Ивета Дечева – възпитаник на гимназията!
 
Вижте как изглежда част от училищния ни двор през нейния поглед.
 
13.04.2016 г.

Успешно приключи изпълнението на проект “Зелената идея за нашето училище” в Езикова гимназия ,,Пейо Яворов“- гр. Силистра. Проектът е разработен в рамките на Национална кампания на МОСВ ,,За чиста околна среда‘‘. Негов обект е част от училищния двор на гимназията с цел озеленяване на свободно дворно пространство на училището с акцент върху реализиране на динамично трасе, съединяващо две от вече съществуващите алеи.

За осъществяване на проекта гимназията срещна съдействието и доброволното участие по изготвяне на архитектурната част от страна на Ивета Дечева – бивш възпитаник на Гимназията и настоящ студент по архитектура, както и безрезервната подкрепа на училищното настоятелство, помощен персонал, партньори и приятели на училището и безвъзмездния труд на включилите се ученици от 9 до 12 клас и преподаватели.

Част от поставените цели на проекта са: да превърне училището в още по-привлекателно и здравословно място, което да се използва от възпитаниците и преподавателите пълноценно както в учебно, така и в извънучебно време; да се изгради и възпита у учениците отговорно мислене и отношение към средата, в която живеят, както и развиване на екологичното им съзнание. 

Езикова гимназия изказва своите благодарности на

Ивета Дечева – архитект на проекта,

Ростислав Павлов – председател на училищното настоятелство,

Георги Георгиев,

Бойко Крумов – управител на „Синева” ЕООД,

инж. Ивелин Лозев – „Стройпроект” ООД,

Община Силистра,

които безвъзмездно помогнаха с идеи, експертен опит, труд, техника и материали за реализирането на проекта ,,Зелената идея за нашето училище‘‘.