Peyo Yavorov Language High School

Сфери на реализация на нашите ученици

Право / Бизнес и икономика

 • Право
 • Икономика, финанси, международни европейски отношения, стопанско управление, мениджмънт, статистика, логистика, човешки ресурси, публична администрация, застраховане и осигуряване, недвижими имоти

Хуманитарни науки и обществени науки

 • Филология
 • Лингвистика
 • Педагогически специалности
 • Логопедия
 • Социална педагогика
 • Обществени науки (философия, психология, история, география, социология, политология)
 • Журналистика, връзки с обществеността, масова комуникация, дигитални медии и пиар, книгоиздаване
 • Изкуства (изящни изкуства, музикални и сценични изкуства, интериорен дизайн, културология, фотография)

Здравеопазване и медицина

 

• Медицина
• Стоматология
• Фармация
• Кинезитерапия
• Ветеринарна медицина
• Логопедия
• Здравен мениджмънт

Технически и инженерни науки

 • Технически науки (машинен инженер, инженерен дизайн, хранително-вкусова промишленост, агрономство)
 • Архитектура и строителство, графичен дизайн
 • Военни специалности (корабоводене, военна отбрана, национална отбрана и сигурност, танкова и автомобилна техника)

Компютърни науки и технологии

 • Компютърни науки, бизнес информационни системи, медийна информатика, компютърно проектиране, компютърни системи и информатика, компютъризирани технологии, софтуерни и интернет технологии

Природни науки и опазване на околната среда

 • Природни науки (биохимия, молекулярна биология, микробиология, биотехнологии, физика)
 • Опазване на околната среда

Туризъм

 • Туризъм, мениджмънт на туризма