Peyo Yavorov Language High School

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” – има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите.
 
Програмата финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове като всеки от тях съдържа промяна в 4 направления – образователна среда и технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и организация и управление на училищните процеси. Училищният ни проект за изграждане на Център за природни науки, изследвания и иновации STEM@ЕГ спада към категория големи проекти, на стойност 220 000 лв. и включва реновиране на част от трети
етаж на училището и превръщане на пространството от 250 м 2 в Център по природни науки, изследвания и иновации. Планираното преустройство цели да създаде необходимите условия за ефективно прилагане на STEM обучение базирано на проекти; включване на технологии в обучението по природни науки, свобода на ученици и учители в избора на стратегии на преподаване и учене.
 
Ремонтните дейности обхващат реновиране на част от трети етаж на училището и превръщане на пространството – 250 м2 в Център по природни науки, изследвания и иновации. Модернизацията и оптимизацията на пространството се реализира чрез преструктуриране на помещенията, частично премахване на преградна стена между две класни стаи, обособяване на функционални зони в стаи и фоайе, които преливат една в друга според различните режими на учене.
 
Обособяват се зони за – учене чрез правене; обмен на идеи и сътрудничество; взаимодействие на учители и ученици; презентиране.
Във фоайето и коридора-зони за: самостоятелно учене и отдих, обмен на идеи и дискусии, а в самостоятелната стая: за създаване на дигитално съдържание и креативност, работа в екип; представяне на проекти, самостоятелно учене.
 
Центърът ще разполага с:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА лаборатория с капацитет до 54 места, което позволява едновременното използване на пространството от 2 паралелки. Пространството се групира в 4 функционални зони:
 
INVESTIGATE – за лабораторни експерименти с капацитет 26 места;
 
EXCHANGE – обмен на идеи, учене чрез сътрудничество;
 
INTERACT – взаимодействие чрез технологии;
 
PRESENT – презентиране. Местата могат да се организират в групи, с цяла паралелка или в смесена система.
 
Обзавеждането се състои от лабораторни острови, подвижни столове; мобилни учебни места, които лесно се прегрупират; шкафове за съхраняване на микроскопи и други пособия.
 
Лабораторията е оборудвана със съвременни технологични средства:
 
Микроскопи бинокулярни и дигитален микроскоп за учителя – за визуализиране на наблюдаваното на интерактивен дисплей;
 
Система за виртуална реалност с Google експедиции и добавена реалност за разглеждането на 3D модели в часове по природни науки – визуализация на клетките, атомите, небесните тела и др.
 
3D принтер за реалистично онагледяване на 3D модели на молекули, клетки, органи; умалени макети на учeнически проекти. Лабораторни набори с уреди, прибори и материали за лабораторни упражнения и експерименти;
ДИГИТАЛНА лаборатория с капацитет 26 места, обособени в 3 зони:
PRESENT – за интерактивно представяне на проекти и сътрудничество.
DIGITAL CREATE – за създаване на дигитално съдържание, работа в екип.
DEVELOP – за самостоятелно учене.
 
Лабораторията разполага с видео и звукозаписно студио за създаване на обучителни ресурси за връстници, видеорепортажи, интервюта, уроци с цел споделяне на добри практики и самоусъвършенстване.
 
Двете лаборатории са оборудвани с интерактивни дисплеи и устройства за ученици и учители.
 
Фоайето и част от коридора се преобразуват в зона за самостоятелно учене и отдих, обмен на идеи и дискусии/DEVELOP ZONE, EXCHANGE ZONE/с мека мебел, маси и столове, където учениците използват собствени устройства. Скоро предстои откриване на новоизградения Център по природни науки, изследвания и иновации.

STEM@ЕГ – център по природни науки, изследвания и иновации

STEM@ЕГ – център по природни науки, изследвания и иновации

 

 

STEM център за природни науки, изследвания и иновации, с дигитална и експериментална лаборатория вече осигурява на учениците от ЕГ „Пейо Яворов“ в Силистра съвременна учебна среда за изучаване на природни науки чрез правене и преживяване. Проектът на стойност 220 000 лв. е реализиран по НП “Изграждане на училищна STEM среда”. Центърът беше открит на официална церемония в присъствието на кмета на града д-р Юлиян Найденов, началника на РУО – Силистра г-жа Габриела Миткова, както и много гости и приятели на училището.

 

В приветственото си слово директорът на Езикова гимназия г-жа Магдалена Атанасова заяви, че с новата STEM среда училището предлага на учениците една модерна, реална и привлекателна учебна среда, каквато гимназистите заслужават и от каквато имат нужда, за да разгърнат своите творчески способности именно когато са във възрастта, в която “не знаят, но търсят, в която се колебаят, но дирят пътя, по който да вървят”. “Благодарение на STEM центъра нашите ученици ще могат да гледат природата в очите, да докосват света, да влизат в него, да се провокират взаимно, и така ще поискат да знаят повече, ще поискат да опитват”, каза още тя.

На събитието се роди и една новина. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов обяви, че вече се работи по създаването на IT център в сградата на бившето общежитие в града.

Веднага след приветствените думи ученици от 11. клас с помощта на своите преподаватели г-жа Латинка Димитрова и г-жа Петя Генчева имаха възможност да демонстрират пред гостите своите първи практически изследвания по химия и физика в новите лаборатории.
Дигитални и бинокулярни микроскопи, интерактивни тъч дисплеи, Chromecast устройства и устройства, съвместими с приложенията за виртуална и добавена реалност, 3D принтер, видео и звукозаписна техника за заснемане на ученическите проекти, лабораторни уреди и комплекти по химия и физика са само част от обзавеждането на изцяло преобразените в модерни творчески пространства обикновени класни стаи на третия етаж на училището.
 
Експерименталната лаборатория е с капацитет от 54 места, което позволява едновременното ѝ използване от две паралелки. Пространството се групира в 4 функционални зони – за лабораторни експерименти, за обмен на идеи и учене чрез сътрудничество, за взаимодействие чрез технологии и за презентиране.
 
Дигиталната лаборатория разполага с 26 места, като в нея са обособени зони за интерактивно представяне на проекти и сътрудничество, за създаване на дигитално съдържание и работа в екип, зона за самостоятелно учене, както и видео и звукозаписно студио за създаване на обучителни ресурси за връстници, видеорепортажи, интервюта, уроци с цел споделяне на добри практики и самоусъвършенстване.
Чрез дизайн мислене, включващо проблемно-базирано образование по природните науки, STEM центърът ще насърчава както индивидуалното, самовглъбено учене, така и екипното – социалното и емоционалното учене. На учениците ще бъдат предложени по-предизвикателни, по-автентични и с по-висок порядък учебни изживявания чрез разширени възможности за проучвания, научни експерименти, учене чрез преживяване, създаване на инструменти и продукти, последващо осмисляне чрез рефлексия, подобрения и представяне пред аудитория.
 
STEM центърът ще осигури възможност на ЕГ „Пейо Яворов“ да включи в учебното съдържание по отделните дисциплини глобалното образование, обвързано с целите за устойчиво развитие. Така бъдещите проектите, които ще бъдат реализирани от учениците, ще могат да прераснат в трансдисциплинарно и интердисциплинарно обучение, а децата ще бъдат въвлечени в активна роля при изследване на проблеми, включващи познания в повече научни области, които ще разширят кръгозора им и ще им създава увереност, че могат да участват пълноценно в глобални процеси като граждани на света.