Peyo Yavorov Language High School

Как е роден вестникът?

Росица Игнатова,

създател и вдъхновител на вестника, тогава учител по БЕЛ в Езикова гимназия “Пейо Яворов”:

“В далечната вече 1992 година… Едно ново училище с амбициозно ръководство и учителски колектив, с ученици, които с увереност, талант и самочуствие искаха да заявят себе си, прави първите си крачки. Какво му бе необходимо? Трибуна – и то такава, на която ще говорят самите ученици. 

Затова, когато директорът на училището г-н Коев ми предложи да ръководя екипа на първия в града периодичен ученически вестник, нямах колебания – приех с голямо желание и с ентусиазъм. Към фондация “Отворено общество” училището бе спечелило проект за вестник, който трябваше да се прави от самите ученици и да бъде творчески, атрактивен, да изразява позициите на младите хора.

За името на вестника нямаше разногласия – “ЕЛИТ”, като в тези години понятието не беше обезценено от свръхупотреба, както в следващите десетилетия. То се свързваше изцяло с личните качества, инициативността, високите изисквания на учениците към себе си, към това, което ще оставят като традиция, към начина, по който ще се заявят в нашия град. 

Разглеждам първите броеве – помня редколегията, която работеше неуморно: Милена Гълъбинова (Дамянова) и Йордан Колев (на когото разчитахме и в техническо отношение), Ирина Николова, Преслава Стоева, Христо Димитров, Тихомир Колев, Мая Костадинова, а и толкова други талантливи участници, които са давали материали и за първи път са видели името си под собствен текст (Искра Филева, Надежда Димитрова, Яна Иванова, Венета Василева, Милена Балевска, Ивелина Русева, Наталия Стефанова и десетки други). В момента те са реализирали се личности и всеки от тях е пренесъл светлина от пламъка на онова вдъхновено време, което постави началото!

Росица Игнатова, през 2020 г. главен учител по български език и литература              в 18. СУ “Уилям Гладстон” – София

Милена Дамянова,

първи главен редактор и тогава възпитаник на Езикова гимназия

“Езиковите гимназии винаги са били символ на новото, на свободата. Активната гражданска позиция се зараждаше именно в тези училища и това ни правеше по-различни. Не беше лесно в началото на 90-те години да си кажеш мнението, а ние го правехме. И по-важното – учителите и директорът ни г-н Красимир Коев, който е изключителен човек, литератор и демократ, ни насърчаваха да го правим.

Така през 1992 година се роди идеята да създадем вестник. Спонтанно, в желанието си да бъдем и да осъществим мечтите си. Няколко дни разсъждавахме върху наименованието и накрая се обединихме около “Елит”.  Училище с високи резултати, с изключителни учители и мотивирани ученици – това бяхме ние. С помощта на г-н Коев и г-жа Росица Игнатова започнахме да даваме публичност на идеите си и да показваме постиженията на нашето училище. Защото бяхме различни и вярвахме, че трябва да допринесем за демокрацията в страната ни.

Тогава нямахме компютри. Пишехме на ръка, вземахме интервюта с огромни касетофони и след това всичко се набираше в печатницата. Прекарвали сме по цели уикенди в подреждане на статии, избор на снимки, корекции… Беше интересно, забавно и вълнуващо. Сигурно сме били наивни, но истината е, че се чувствахме полезни и значими. Защото имахме възможността да бъдем себе си и да работим за училището и за града ни. Лидерите и героите умеят да запалят онази искра у останалите, така че идеите и мечтите да се случат. Не само на тях самите, а и на хората около тях. Дали това е трудна задача? Без съмнение. Но за нас от Езикова гимназия “Пейо Яворов” тя не е невъзможна! Родени сме да предизвикаме промяна!”

Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката към 43-то и 44-то Народно събрание.