Peyo Yavorov Language High School

Вяра Добрева

27.02.2020 г.
 
Следващият ни участник в рубриката „Зелените улици на успеха” – Вяра Добрева, която в момента работи в Париж, Университета Сорбона като ръководител на международни проекти и партньорства във Факултета по Природни науки. Владее перфектно 3 езика и заявява, че това е благодарение на ЕГ. Тя завършва през 2013 година – немска паралелка с втори чужд език френски. След гимназията – следва една селективна 4-годишна програма по немско и френско право в Кьолнския университет и в Университета Париж 1 Пантеон-Сорбона. В процеса на обучение разбира, че областта, която я интересува, не е толкова правото, колкото въпросите, свързани с Европа и международните отношения. Тогава записва 2-годишен триезичен Магистър по Европеистика във Факултета по Хуманитарни науки на Университета Сорбона. От четири месеца е магистър.

Какво Ви даде Езикова гимназия? На какво ви научи?

В Езикова гимназия „Пейо Яворов“ научих немски език на едно много високо ниво – достатъчно, за да следвам успешно право в Германия без допълнителни езикови уроци. В гимназията имах възможност и да упражнявам и развивам знанията си по двата ми основни работни езика днес – френски и английски. Освен това, в ЕГ се научих да изграждам, аргументирам и отстоявам личното си мнение. Чрез различните проекти и мероприятия, които бяха организирани в училище, имах възможността да развия и креативността си.
 

Най-яркият Ви спомен от ЕГ?

Най-яркият ми спомен, свързан с Езикова гимназия, е пътешествието ни до Брюксел през 2011 год. Бяхме поканени да посетим Белгийската столица, нейните забележителности и Европейския парламент от един от българските евродепутати, който, благодарение на бивша ученичка от ЕГ, се беше запознал с училищния вестник „Елит“ и беше харесал нашето творчество. Заедно с г-жа Ванушка Димитрова, със съучениците ми от редколегията на вестника, от училищното радио и други, ангажирани с културната дейност на ЕГ, прекарахме три незабравими дни в едно различно общество, преоткривайки себе си и научавайки повече един за друг. Това пътуване беше и първият повод за нас да се запознаем по-отблизо с Европейска институция.
 
Често си спомням с голямо удоволствие и за часовете по химия, които г-жа Латинка Димитрова правеше много увлекателни, както и за моята класна – г-жа Татяна Великова. Тя винаги ни изслушваше и защитаваше, когато бяхме прави и ни предаваше важни житейски уроци, които невинаги разбирахме и понякога ни се струваха дори нечестни, но за които днес аз лично съм благодарна, а вярвам и моите съученици. За мен тя си остава най-добрият класен ръководител.
 

Какво бихте променили, ако можехте да се върнете назад?

Бих отдавала по-малко значение на оценките и по-голямо на трайното усвояване на знания. С течение на времето разбрах, че оценките, които получаваме на даден изпит, не винаги отговарят на знанията, които остават в нас по-късно. Има хора, които помнят лесно, получават висока оценка и после забравят всичко. Има и други, на които е нужно повече време и повече работа, за да усвоят даден материал, но научат ли го веднъж, трудно го забравят. И тъй като в дългосрочен план са важни знанията, а не толкова оценките, бих полагала повече усилия да уча така, че да мога да използвам наученото дълго време. Също така бих обръщала по-малко внимание на негативните коментари, не бих спорила с хора, които така или иначе не чуват какво им говориш и бих използвала спестеното време, за да се развивам. Но тези уроци съм научила благодарение на конкретни преживявания, които не бих променила.
 

За какво мечтаете?

Колкото и може би банално или смешно да звучи, мечтая си в годината отново да има четири ясно изразени сезона и околната ни среда да е по-чиста. Мечтая си да има по-малко разделение между хората от различни култури и всички деца по света да ходят на училище, не да се занимават с дейности, които не са им присъщи. И понеже само да мечтае човек не е достатъчно, се опитвам чрез работата си и с малки жестове извън нея да спомагам за реализирането на тези мечти. В личен план мечтая да съм удовлетворена от живота си, близките ми да са добре и да пътувам често до близки и далечни дестинации.
 

Какво бихте казали днес на настоящите учители и ученици от ЕГ?

На учителите, които са ми преподавали, бих искала да кажа благодаря! На всички настоящи учители пожелавам да продължават да търсят иновативни методи на обучение, за да достигат по-лесно до все по-изискващите ученици и да ги мотивират да работят. И най-вече, да бъдат здрави!
 
На учениците искам да кажа, че и на мен ми беше досадно да уча думи и граматически правила с часове всеки ден и предпочитах да изляза, да гледам някой сериал или да си играя с телефона. Но знайте, че тези моменти минават и се забравят много бързо и в крайна сметка оставате с едни безценни знания, които със сигурност ще ви послужат, без значение къде изберете да живеете. Така че поставете си цел, вслушвайте се в думите на хората с повече опит, учете и не се предавайте преди да я постигнете, колкото и далечно и невъзможно да ви изглежда това. И преди всичко, бъдете щастливи!