Peyo Yavorov Language High School

Учебна 2023-2024 година, II учебен срок

Календар на учебната година

График по НП “Осигуряване на обучение на талантливите ученици за участие в ученически олимпиади

Дневна форма на обучение – съобщения, изпити

Индивидуална форма на обучение – съобщения, изпити

План – програма за действие по БДП (2023)