Peyo Yavorov Language High School

Конкурс "Училище на бъдещето"

Проект „Новите технологии – катализатор на промяната”

31.05.2014 г.

ЕГ “Пейо Яворов” е сред финалистите в конкурса „Училище на бъдещето”

Тринадесет училища от цялата страна достигнаха до финалния кръг от конкурса „Училище на бъдещето” на Фондация “Америка за България”. Пет от тях ще получат финансиране до 200,000 лева за модернизиране на учебната среда и въвеждане на нови технологии в учебния процес.


В конкурса, обявен през септември 2013, се включиха 220 училища от 98 различни населени места в страната, от които 185 покриха всички изисквания и бяха разгледани и оценени от Фондация „Америка за България”.

В следващата фаза на конкурса, тринадесетте финалисти ще бъдат поканени на представяне, в което да защитят идеята си и ще бъдат посетени от екип на Фондацията.

Имахме една красива мечта. Сега ще я превърнем в красива реалност: Езикова гимназия "Пейо Яворов" след 8 месеца – училище на бъдещето!

Днес нашето училище е различно!
Днес, то е такова, каквото го виждахме в мечтите си.
 
 
14.01.2015 г.
Преди реализирането на проекта, мечтаехме за съвременна учебна среда, в която учениците са във фокуса на обучението, където любопитството е по-ценно от съдържанието, където ученето е взаимодействие с идеи. Среда в която да учим, изследваме, откриваме и творим. Днес сме щастливи, че тази наша мечта е вече реалност. Участието на цялата училищна общност показа, че Езикова гимназия е кауза, едно голямо семейство, което живее с тревогите, надеждите и мечтите си. И всички ние искахме да участваме в промяната – за да се случи тя тук и сега.
 
Училището ни е единственото в Област Силистра, спечелило финансиране от Фондация „Америка за България” след участието си в конкурса „Училище на бъдещето“ със своя проект „Новите технологии – катализатор на промяната”.
 
Общата стойност на проекта на ЕГ е 193 758 лв. за модернизация на учебната среда и използване на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес. Гимназията участва със собствен принос от 47 758 лв., като 20 000 лв. от тях е съфинансиране от Община Силистра.

Nikki Candelero: Да мислиш извън куба!

Nikki Candelero, един от най-успешните дизайнери в България, е възпитаник на ЕГ „П. Яворов“. Той е автор на визуализацията на проекта на ЕГ финансиран от Фондация “Америка за България”. Той е първият, който „видя“ училището по начина, по който то изглежда в момента. Говори за гимназията с обич и признателност. И днес продължава да се чувства член на семейството на ЕГ, защото, както казва той, „това училище ни е направило хора”. Затова, когато му се обаждат с молба да даде дизайнерско решение за проекта на фондация „Америка за България“, той се отзовава с желание.