Времеви график за записване на приетите ученици- 2023-2024
Дата и ден от седмицата Времеви график
13 юли (четвъртък)
8.00 – 12.30