Поредните връчени DSD езикови дипломи

Честито на седемнадесетия DSD-випуск ученици, получили вчера своите немски езикови дипломи ниво B2/C1, връчени им тържествено от консултанта по немски език г-жа Регина ауф дем Берге.

Тези дипломи им дават възможността да следват в немскоговоряща страна без приемен изпит, както и да си намерят по-добро работно място. Наслука на успешно защитилите своите знания по немски език!