Peyo Yavorov Language High School
Изпращане на випуск 2024

Едни 5 години извървяха своя път. Изрисуваха радостта от хубавите и незабравими мигове, сбъднатите и несбъднати мечти. Учиха ви на невъзможното, преминаха през изпитанията, оставиха своя отпечатък у всеки от вас. И спират тук. Когато и последният ден от тези 5 години изтича, и нашето училище казва “Довиждане”. На добър час, скъпи момичета и момчета от Випуск 2024!

10 важни причини защо да избереш Езикова гимназия “Пейо Яворов”

1. Ние сме гимназия със свой открояващ се облик и отлична организация!

2. При нас ще получите качествено образование, доказано чрез: високите резултати на Държавните зрелостни изпити и на Външното оценяване в VІІІ клас; успешната реализация на завършилите ХІІ клас при кандидатстване във висши учебни заведения в страната и чужбина; успешно представяне на сертификационни изпити по чужд език (английски, немски – DSD, френски език).

3. Нашите учители са екип от високо квалифицирани и отговорни за резултатите на учениците специалисти, които мислят мащабно, креативно и търсят поле за изява на учениците си в България и извън пределите й.

4. Ние притежаваме учебна среда, която ще ви стимулира да учите и сами да инициирате и ръководите форми, в които ще се изявите пълноценно.

5. Ще преживеете един наситен с дейности училищен живот с незабравими училищни празници.

6. При нас ще използвате максимално пълноценно учебното си време.

7. Ще имате възможност да участвате в езикови международни проекти с пътувания в чужбина – Европа и Америка.

8. Ще имате възможности да сертифицирате знанията си по чуждия език (английски, немски и френски език).

9. При нас взаимодействието с културните институции в България е на много добро ниво – с Британския съвет, с „Гьоте”-Институт, с Френския културен център и посолствата на съответните страни.

10. При нас, благодарение на участието си в различни проекти и клубни форми, учениците израстват като личности, подготвени за предизвикателствата на живота. Учат се да ръководят, планират и поемат отговорности в ситуации, близки до тези, които ще им поднесе техният професионален живот. Учат се да бъдат пълноценни хора и граждани!