Peyo Yavorov Language High School

Целта на проекта е да насърчи професионалния обмен между учители по немски език и директори на училища от Югоизточна Европа, да доразвие предметните и организационните им умения в дистанционното учене в училищен контекст, да изпробва съвместно с няколко пилотни училища концепции и процеси при обучение в електронна среда. В четири квалификационни модула за учители по немски език и онлайн семинари за директори участниците получават базисни знания за успешно дистанционно обучение, обменят опит помежду си, изпробват работещи модели и ще изработят общи насоки за дигитално обучение.

Вижте подробностите: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/rem.html