Комисията „Фулбрайт“ в Брюксел беше домакин на годишния си семинар „Фулбрайт“ за Европейския съюз и НАТО.

От 20 до 24 февруари 2024 г. Комисията „Фулбрайт“ в Брюксел беше домакин на годишния си семинар „Фулбрайт“ за Европейския съюз и НАТО. Участниците в семинара проучиха структурата и функцията на ЕС и НАТО и научиха как тези институции влияят на техния академичен, професионален и личен живот.

Помощник-учителите от България Клоу Дювал и Хана Гилсън присъстваха на семинара миналия месец.

Ето какво сподели Хана Гилсън, помощник-учител в ЕГ “Пейо Яворов”:

„Възможността да присъствам на срещата на върха ЕС-НАТО през 2024 г. в Люксембург и Брюксел беше забележително преживяване. В продължение на пет дни имах щастието да представлявам „Фулбрайт“ България и да участвам в дискусии за историята и бъдещето на отношенията между ЕС и НАТО, особено в светлината на предстоящите избори в Европа и в САЩ.Това наистина беше уникална възможност да разбера функцията на ЕС и НАТО като американски гражданин и да споделя моя опит като стипендиант на “Фулбрайт” за България в контекста на разбирането на сложна социална, политическа и икономическа динамика, оформяща Европа“.