Проектът, озаглавен “Средновековен вестник”

Учениците изучаващи история и цивилизации като профилиращ предмет, изготвиха вестници, в които публикуваха статии, интервюта, анализи и репортажи, давайки нов поглед върху Първото и Второто българско царство.

Проектът, озаглавен “Средновековен вестник”, представлява интересна инициатива за пресъздаване на исторически събития, свързани с Първото и Второто българско царство. В него се разглеждат различни аспекти на живота през този период – от политическите и военни действия до културните постижения и ежедневието на хората.

Проектът включва създаването на редица материали в които, чрез медийни и журналистически форми, оживяват исторически събития.

Този иновативен проект не само укрепва интереса към историята сред учениците, но и помага за развиването на техните умения в областта на изследователската работа, творческото писане и комуникацията.

“Средновековен вестник” е пример за успешно съчетание на образование и култура, който дава възможност на учениците да се потопят в историята и културата на средните векове, като същевременно развиват важни умения за работа в екип, творческо мислене и изразяване.