Едно незабравимо пътуване в „Света на книгите“

На 10 май 2024 г., ученици от клуба „Творецът в мен“ в ЕГ „Пейо Яворов“ представиха пред съученици от 8.а, 9.а и 10.а клас, свои творби и проучвания в областта на художествената литература. С интересна и оригинална презентация на тема „Светът на книгите“, Нели Атанасова от 9.а клас завладя аудиторията с увлекателно и задълбочено изследване върху произведения от класическата и съвременната литература, както и върху забранени книги от световната класика, йерархия на книгите и литературните жанрове и награди.

Незабравими и вълнуващи ще останат миговете, в които Теодора Тодорова от 8.а, Александра Димова от 8.б и Нели Атанасова от 9.а клас прочетоха някои от своите стихотворения и импресии, публикувани в Сборника с творби на ученици от клуба „Творецът в мен“. Сборникът бе представен на събитието на хартиен носител и може да бъде разгледан също в електронен вариант: https://bit.ly/3QMWHwq

и в Уoutube канала на Езикова гимназия: https://youtu.be/NCP8BkZCAkQ

Ръководителите на клуба „Творецът в мен“ – г-жа Красимира Петрова и г-жа Елица Райнова- благодарят сърдечно на всички ученици, които активно и всеотдайно се включиха с таланта си в дейностите!

Пожелаваме им успех и занапред!