В ЕГ се провежда Национално състезание за компетентности по природни науки

Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, което се провежда в Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра, отразява съвременните тенденции в образованието. Задачите в него целят не само да проверят знанията, а да провокират учениците да използват уменията си, да обсъждат ситуации, да изразяват аргументирано лична позиция, да съгласуват мнението си в екип и да стигат заедно до решения. Тазгодишната тема на състезанието “Природните науки и медицината” поставя учениците в близки до живота и реалността ситуации, изправя ги пред реални проблеми, които могат да бъдат решени чрез знания и умения по природни науки.

Решаваща за състезанието, а и за съвременните образователни стратегии, е думата “умения”, която е в основата на екипната работа на формираните отбори. Всеки регион от страната участва с двама състезатели, избрани по определени критерии. Участниците са разпределени на случаен принцип в десет отбора, като всеки отбор включва шестима състезатели. И така – общите усилия на децата от всички краища на страната са насочени към предизвикателства, свързани с медицината и природните науки. Задачите са интердисциплинарни, много близки до реални ситуации, до живота – такива, че да може всеки ученик да разпознае себе си и като компетентнен в съответната природна област, и като гражданин, който със знания и умения може да бъде полезен и да има самочувствие на човек, който се справя с предизвикателства. И който утре в живота ще има готовността да реагира адекватно и да намира решения.

Състезанието протича в два кръга – теоретичен и експериментален. В първия кръг на състезанието всеки отбор решава колективно 4 задачи и след това представя публично решенията в рамките на пет минути за задача. Всяка задача е поверена на различен състезател, който поема отговорността да презентира адекватно работата на групата и в същото време има свободата да изяви себе си, като се учи да отстоява позицията си по проблема, по който говори. И така да извърви онзи, най-важния път в обучението – от знанията и формулите в учебника – до самочувствието да изразяваш своя собствена позиция по актуални проблеми, касаещи здравето и благосъстоянието на човека. А това от своя страна – в друг контекст, истински значим за бъдещето на нашите деца – означава, че те се учат да бъдат граждани. С мнение. С решение. С практично мислене. С готовност да вземат решения. Ученици, които трябва да знаят, че само когато приложат наученото, тогава са го научили.